Piątek 18 Września 2020r. - 262 dz. roku,  Imieniny: Irminy, Stanisława

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 07.08.11 - 12:05     Czytano: [2307]

Szukamy przywódcy krajuPolska inteligencja poszukuje odpowiedniego przywódcy kraju

O aktualnej sytuacji kraju decydują jego przywódcy. Powinni wywodzić się z rodzin o wieloletnich, polskich tradycjach rodzinnych i błyszczeć swymi osiągnięciami i oddaniem służbie naszego narodu. Czy tak jest mam pewne wątpliwości przeczytawszy książkę Albina Siwaka pt. „Bez Strachu tom 2-gi, zwłaszcza następujący jej akapit:...
”Jeśli idzie o zachowanie i przeszłość to myślę, że warto, żeby ludzie wiedzieli jaki był i co mówił obecny nasz premier Tusk, a było tak (cytuję za A Siwakiem): ...po upadku rządu Bieleckiego (1992r) Zarząd Główny Związku Kaszubów Polskich robił drugi Kongres Kaszubski. Przyjaciel, jako biznesmen sponsorował ten Kongres.... otrzymał zaproszenie na dwie osoby i to w pierwszym rzędzie....Tusk, jako wice przewodniczący Zarządu Głównego miał programowe wystąpienie...mówił tak:
Moje wystąpienie ma charakter programowy, by rozpisać go na kierunki działań i wcielać w życie, nosi to wystąpienie tytuł „Pomorska Idea Regionalna jako zadanie polityczne”

Przedstawił w nim swój program pełnej autonomii dla Pomorza (Kaszub), które powinno posiadać nie tylko własny rząd, ale własne wojsko, i własne pieniądze....Na taką mowę ksiądz profesor Janusz Pasierb i posłowie Szablewski i Franciszek Pieczka, szefowie Wielkopolan i Górnoślązaków, oraz wielu innych delegatów wyraziło oburzenie....poseł F. Pieczka wskoczył na estradę, do mównicy i powiedział:
„Oddzielenie Kaszub od Polski byłoby przestępstwem wobec racji stanu, ale i wobec interesu Kaszub”...

Wszyscy, którzy zabierali głos po Tusku w ostrych słowach potępiali mówcę, a niektórzy pytali się, czy dobrze się czuje. Mój przyjaciel Kaszub z krwi i kości nie mógł ochłonąć z wrażenia, że coś takiego mógł mówić Kaszub...Przewodniczący Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego w dokumencie zadał takie pytanie: Czy człowiek, który od wielu lat wykazuje działanie na rzecz dezintegracji Polski i narodu Polskiego może być premierem i kandydować na prezydenta?

Siwak przytacza i inne wypowiedzi D. Tuska jak np. Żołnierze Armii Krajowej i Gryfa byli jeszcze w 1985 r, nazywani „zaplutymi karłami reakcji” Według Tuska „Polska to mit, a polskość to nienormalność” Nic dziwnego że ks. Prof. Jerzy Bajda wyrażał zdziwienie, że opieramy bezpieczeństwo Polski na rozumie i poglądach takiego człowieka. (Nasz Dziennik z 7.X. 2005r).

Może aktualny premier RP pan Donald Tusk się zmienił niosąc na swych ramionach odpowiedzialność za losy całego kraju i jego mieszkańców. Może jego zadziwiająca elastyczność i zdolność do dostosowywania się do zmiennych warunków międzynarodowych sprawia, że możliwe dla kraju zagrożenia nie istnieją. Jednak inteligencja polska, świadoma swej odpowiedzialności za losy kraju przed przyszłymi pokoleniami Polaków, poszukuje bardziej przewidywalnych polityków, gwarantujących przetrwanie narodu przez burzliwy czas zmian dzisiejszej epoki wdrażania w świecie globalizmu.

.........................................................................................................................

Ubożenie kraju jako narzędzie polityki

Poważni ekonomiści, w odróżnieniu od „pistoletów”, zadają sobie pytanie jak to było możliwe, że zmiana gospodarki socjalistycznej, człapiącej powoli z powodu obciążenia jej wielkim ładunkiem głupstw, z chwilą wyrzucenia tego balastu i wprowadzenia do gospodarki rozwiązań bardziej efektywnych, zamiast ruszyć gwałtownie do przodu, doprowadziła kraj do katastrofy gospodarczej. Trzeba było być geniuszem, żeby tyle, w tak krótkim czasie zepsuć !

Możemy być pewni, że nasi zagraniczni „przyjaciele” nie szczędzili środków by wynagrodzić najbardziej efektywnych w tym wielkim dziele niszczenia polskiej gospodarki.
Niszczenie samo w sobie nie mogło być celem tego wielkiego przedsięwzięcia, dlatego, co bardziej dociekliwe umysły zaczęły szperać w historii, czy taki ukryty cel ktoś z naszych obecnych „przyjaciół” przez nieopatrzność nie ujawnił.

W tym poszukiwaniu nieocenioną stała się książka A.M. Zawiślaka pt.: „Wypisy z dziejów wiarołomstwa i naiwności w polityce” Warszawa 1996r. s.32,33.) Przytacza on instrukcję kanclerza Niemiec G. Strasemanna dla swego ambasadora (r. 1926) w której czytamy:...”rozwiązanie zagadnienia granicy z Polską można osiągnąć tylko pod warunkiem, że kryzys gospodarczy i finansowy w Polsce dojdzie do punktu szczytowego, a cały organizm państwowy Polski popadnie w niemoc.

Nie jest to jedyny cytat odsłaniający długofalowe cele ówczesnych Niemiec. Ówczesny Auswartiges Amt wydał w tamtym czasie instrukcje:...”w naszym interesie leży, aby w nadchodzącej zimie dopuszczać w Polsce do bardzo pogarszających się stosunków gospodarczych, tak aby ludność Górnego Śląska widziała własną korzyść przy pozostaniu w Rzeszy Niemieckiej”.

Inny cytat z tamtych czasów, ministra spraw zagranicznych Rzeszy, określający cele jej polityki zagranicznej brzmiał:...”pokojowe uregulowanie polskich granic, które będzie odpowiadało naszym słusznym żądaniom jest niemożliwe, dopóki polska gospodarka nie osiągnie stanu zupełnego bezładu”. ”.

Według Zawiślaka politykę Zachodu wobec Polski cechuje wygrywanie jej jako narzędzia wobec Rosji, a także prowadzenie wobec niej dywersji gospodarczej poprzedzającej zniewolenie polityczne.

Rządy się zmieniają, a pewne pryncypia w polityce zagranicznej narodów zostają niezmienne. My kierujemy się spuścizną myśli pozostawioną nam przez Piłsudskiego, Dmowskiego, Witosa; Niemcy doktryną Bismarka, Czesi wskazaniami T.G. Masaryka itp. Czas wprowadza nieraz w te kierunkowe pryncypia pewne zmiany, które przy zaistnieniu sprzyjających warunków szybko są usuwane. Dlatego politycy winni brać pod uwagę owe długofalowe cele polityki sąsiadów.

Od 20 lat rządzący dostosowują naszą gospodarkę do kształtu narzuconego nam przez UE. Wynik jest przerażający ! Zniszczono polski przemysł, zdegradowano rolnictwo, inne dziedziny życia społeczno – gospodarczego są w zapaści.

Specjaliści odnotowują rujnowanie kultury, służby zdrowia, zatruwania umysłów dzieci antypolskimi programami edukacji. Powiększa się olbrzymie nasze zadłużenie krajowe i zagraniczne, handel zagraniczny miast korzyści przynosi kilkanaście mld USD deficytu rocznie, 80% społeczeństwa żyje w biedzie a w tej grupie - kilka milionów poniżej granicy biologicznego przetrwania.

Ludzie nie wytrzymuje tej presji nieszczęścia. Pękają w szwach szpitale psychiatryczne, przepełnione są więzienia, wśród dzieci szerzone są nałogi i propagowane zboczenia, rośnie z roku na rok liczba samobójstw !

Trzeba być wyjątkowym durniem by po 20 latach doświadczeń podporządkowywania się dyrektywom UE siedzieć z założonymi rękami i nie starać się znaleźć drogi wyjścia ku lepszej przyszłości. Mamy w kraju kilka tysięcy ekonomistów z naukowymi tytułami. Niechaj wezmą się do twórczej pracy! Niechaj wyzwolą się z przyjętej na uczelniach modnej nauki liberalizmu ekonomicznego i wytyczą dla kraju drogi racjonalnego rozwoju gospodarczego.

Rudolf Jaworek

Wersja do druku

lista - 21.09.11 17:18
Ja się zgłaszam. Przyrzekam rozliczyć dotychczasowych przezydentów i premierów. Od Jaruzelskiego do Komorowskiego. Najłagodnieszą karą będzie pozbawianie majątku całej rodziny i wygnanie.

Lubomir - 11.08.11 20:41
Kto może zostać przywódcą Polski?. Uczciwego, pozbawionego narzędzi prawnych w postaci m.in. kary śmierci za przestępstwa najcięższe przeciwko Narodowi i Państwu, szybko wykończą jeźeli nie międzynarodowi geszefciarze, to agenci niemieccy lub podwójni agenci niemiecko-rosyjscy. Chyba, że byłby to przywódca otoczony np bezkompromisowymi Włochami, np tak jak niegdyś Jagiełlo - Litwinami, czy Batory - Węgrami. Swoja szuja gotowa jest sprzedać najbliższych, jak robili to niektórzy konfidenci w KL Auschwitz. W nagrodę dostawali przepustki i mogli zabawiać się z obozowymi prostytutkami. Dzisiaj niejeden z nich gra rolę cierpiętnika.

Wszystkich komentarzy: (2)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

18 Września 1944 roku
49. d. Powst. Warszaw.: Ewakuowano na Pragę chorych i ciężko rannych. Z B17 zrzucono 1284 zasobników z bronią i amunicją. Dotarło 188 sztuk


18 Września 1620 roku
Polskie wojska poniosły klęskę w bitwie z Turkami pod Cecorą.


Zobacz więcej