Niedziela 31 Maja 2020r. - 152 dz. roku,  Imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 31.10.10 - 10:11     Czytano: [3282]

Dział: Interwencje

Oświadczenie Klubu Inteligencji Polskiej
Oświadczenie Klubu Inteligencji Polskiej w sprawie powołania brygady ukraińsko-polsko-litewskiej

Klub Inteligencji Polskiej w Warszawie z niepokojem przyjął informację uczestniczących w jego spotkaniu Kresowiaków o powołaniu wspólnej brygady ukraińsko-polsko-litewskiej, której dowództwo i jednostki mają stacjonować na terenie Województwa Lubelskiego, a pierwszym jej dowódcą ma zostać generał ukraiński. W decyzji tej odczytuje próbę realizacji przez nasz rząd idei geostrategicznej Giedroycia, a także koncepcji globalnej strategii USA propagowanej przez Z. Brzezińskiego. Mamy wątpliwość, czy ta działalność przyniesie pożytek dla Polski wobec zarysowujących się zmian geostrategicznych w świecie. Nasz niepokój budzi zwłaszcza brak zasady wzajemności adekwatnych działań rządów sąsiadujących państw uwzględniających interes żyjącej w ramach ich państw mniejszości ludności pochodzenia polskiego .Ta asymetria postaw i działań naszych sąsiadów wobec inicjatyw naszego rządu budzi nasz stanowczy sprzeciw. Motywujemy go następująco:

1. Od 20 lat pod pozorem „reformy” Wojsko Polskie jest redukowane do symbolicznych wymiarów, a przemysł zbrojeniowy uległ praktycznie likwidacji. Jedyne zdolne do wykonywania zadań bojowych jednostki WP przelewają krew nie za polskie a obce interesy i pozostają w dyspozycji dowództw innych państw.

2. Systematycznie ograniczane są środki budżetowe na szkolenie nielicznych już żołnierzy polskich, (brakuje amunicji na naukę strzelania, paliwa na wystarczającą ilość lotów by przeszkolić lotników itp., flota wojenna stanowi relikt dalekiej przeszłości itd.). Kolejne garnizony Wojska Polskiego są rozformowywane.

3. Ww. działania skierowane przeciwko obronności Rzeczypospolitej są dokonywane w sytuacji, gdy nasi sąsiedzi – Republika Federalna Niemiec, Rosja, Ukraina i Białoruś (każde na miarę swoich możliwości) posiadają dobrze uzbrojone i dobrze wyszkolone siły zbrojne. Stan Sił Zbrojnych RP bez żenady scharakteryzował obecny Minister Obrony Narodowej – Bogdan Klich, mówiąc, że w razie agresji Polska nie byłaby w stanie obronić się.

4. Wyżsi dowódcy, którzy wyrażają nawet najbardziej ostrożna krytykę obecnego stanu wojska, są bezlitośnie usuwani, bez względu na kwalifikacje. Inni po prostu odchodzą ze służby.
W tej sytuacji wydawanie środków finansowych na powoływanie ww. brygady świadczy o braku odpowiedzialności najwyższych czynników Państwa Polskiego. A co najważniejsze, brygada ta ma stacjonować w województwie, do terenu którego zgłaszają roszczenia szowinistyczne siły na Ukrainie, których wpływy – mimo wygranej Wiktora Janukowycza – nie maleją, szczególnie w obwodach, które należały do II Rzeczypospolitej. Warto też zauważyć, że pozycja i wpływy mniejszości ukraińskiej w Województwie Lubelskim są niejednokrotnie większe niż większości polskiej, o czym świadczy konferencja „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim”, która odbyła się w Lublinie w dniach 15 – 17 września 2010 r. i dowiodła jednoznacznie zarówno braku lojalności Ukraińców wobec Polski i jej interesów oraz eskalacji żądań. W rezultacie na Lubelszczyźnie będą stacjonować obce wojska, stanowiące wsparcie dla mniejszości ukraińskiej.

W związku z tym KIP domaga się, aby Ministerstwo Obrony Narodowej i najwyższe czynniki polityczne Państwa zrezygnowały z formowania ww. brygady o ile rządy sąsiadujących z Polską państw nie podejmą analogicznych do w/w działań.

Przewodniczący Klubu
Dr Rudolf Jaworek
Warszawa, 11 października 2010 r.


Oświadczenie Klubu Inteligencji Polskiej w sprawie powołania uniwersytetu polsko-ukraińskiego

Klub Inteligencji Polskiej w Warszawie po wysłuchaniu informacji, uczestniczących w spotkaniu Klubu, Kresowiaków o powołaniu przez polską administrację Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Europejskiego w Lublinie. uważa realizację tego pomysłu za budzącą wątpliwość z następujących powodów:

1. Na KUL funkcjonuje Collegium Ucrainicum, a na UMCS Zakład Filologii Ukraińskiej. Ponadto działa Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, a ukrainoznawstwo i ukrainistyka jest na wyższych uczelniach Lublina uwzględniona szeroko, jeśli nie zbyt szeroko.

2. Obecnie koszty tego przedsięwzięcia obliczane są na 4 mln euro rocznie, co – według propozycji polskiej – miało być rozłożone na oba kraje równomiernie. Ukraina natomiast deklaruje 2 mln euro w ciągu trzech lat od daty ratyfikacji umowy. Oznaczałoby to, że większość kosztów funkcjonowania tego uniwersytetu ponosiłaby strona polska, co zresztą proponują niektórzy politycy i naukowcy polscy. Trzeba tu podkreślić, że strona ukraińska niezbyt gorąco popiera ten pomysł.

3. W sytuacji, gdy wydatki państwa są redukowane w każdej dziedzinie życia publicznego, w tym na naukę i szkolnictwo, wydawanie co najmniej 2 mln rocznie na ww. uniwersytet stanowi ze strony decydentów Państwa i Województwa Lubelskiego przejaw niezrozumiałej, wobec sytuacji gospodarczej państwa (jego zadłużenia) nieodpowiedzialności. Niezrozumiałym dla nas jest również fakt ukrywania przed opinią publiczną tego – przecież już bardzo zaawansowanego - projektu. Jedynie „Gazeta Wyborcza” w wydaniu lokalnym informuje w miarę szczegółowo o tej inicjatywie (oczywiście z zachwytem). Natomiast milczą o tej sprawie media centralne.

4. Kształcenie inteligencji ukraińskiej leży w gestii niepodległej Ukrainy, a nie Rzeczypospolitej Polskiej. Tym bardziej, że według oświadczenia przewidzianego na rektora uniwersytetu prof. Jana Pomorskiego absolwenci mającej powstać uczelni mają zagwarantowaną pracę (przecież nie na Ukrainie, która boryka z jeszcze większymi trudnościami ekonomicznymi niż Polska. ) Zwracamy uwagę, że kryjąca się u podstaw w/w decyzji koncepcja zmierzająca do stworzenia społeczeństwa wielokulturowego i wielonarodowego w naszym państwie została, po wieloletnich doświadczeniach, odrzucona przez rządy takich państw jak Francja i Niemcy

5. Powstanie uniwersytetu zachwieje jeszcze bardziej proporcją wpływów między mniejszością ukraińską a większością polską zarówno w Polsce, jak i Województwie Lubelskim.
Wziąwszy pod uwagę powyższe KIP domaga się, aby czynniki odpowiedzialne za powstanie tego uniwersytetu zrezygnowały z realizacji w/w projektu.

Przewodniczący Klubu
Dr Rudolf Jaworek
Warszawa,11 października 2010 r.

Wersja do druku

orzel - 02.01.11 20:42
Najwierniejsza, posluszna gwardia sa oddzialy wychodowane w wiezieniach.
obecnie sa one przepelnione.

Spotykamy sie z nowym obrazem - dobrze uzbrojonymi oddzialami sluzby
porzadkowj- strazy miejskiej. Cos jak Mosad

Ostatnio w Bialorusi widzielismy podobnych w akcji.......

Lubomir - 05.11.10 21:33
W Polsce do głosu dochodzą patrioci-inaczej. Antypolacy o mentalności wywrotowca Tomasza Grossa. Cóż takich wrogów polskości obchodzi np los Polaków na Litwie. A przecież 'Sogarland' {Songaila, Garśva, Lansbergis} usiłują wmówić wszystkim, że Polacy litewscy nie są obywatelami równorzędnymi etnicznym Litwinom, ale że są obywatelami drugiej kategorii, niemającymi prawa do oficjalnego istnienia w przestrzeni publicznej. Polscy patrioci grzmieliby na wszystkich światowych forach o krzywdzie jaka dzieje się Polakom na Wileńszczyżnie i Kowieńszczyżnie. Niestety patrioci-inaczej zajmują się wyłącznie podgadzaniem Niemcom opolskim i m.in. Niemcom pomorskim. Polskość to przecież dla nich garb...Ale czy inaczej myśleli sabotażyści z 'Wehrwolfu'?.

Wszystkich komentarzy: (2)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

31 Maja 1981 roku
W Warszawie z udziałem kilkuset tys. osób odbył się pogrzeb Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego


31 Maja 1958 roku
Zmarł Aleksander Żabczyński, amant przedwojennego kina polskiego.


Zobacz więcej