Piątek 14 Sierpnia 2020r. - 227 dz. roku,  Imieniny: Alfreda, Maksymiliana

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 25.06.10 - 12:00     Czytano: [2873]

Dział: Godne uwagi

Rozważania przedwyborcze

Na dniach zadecydujemy kto będzie Polskę reprezentował, kto dbał o jej dobre prawa i sprawiedliwość przez następne lata. „Nasze” i bardzo obiektywne środki przekazu atakują bez przerwy kandydata dla którego „najważniejsza jest Polska”. Żeby ich propaganda była bardziej skuteczna, ci, co niedawno słowo naród wykreślili z swego słownictwa, którzy nazwę Polska zmienili na „ten kraj”. Dla których tak jak kiedyś „Sowiety” a dziś „Europa” była ojczyzną, doznali nagle olśnienia: są Polakami, Polski patriotami. Już nie razi ich polski „ciemnogród”. Pokazują się wraz z nim na wałach przeciwpowodziowych, oddają na Wawelu hołd naszym bohaterom narodowym, gładzą po główkach nasze dzieci, a nawet są gotowi odłożyć strzelby i przestać znęcać się nad zwierzętami! Sięgają w swych wypowiedziach do przeszłości, lecz tylko tej od 2005r. Wcześniejszą ukrywają nawołując:” Tylko przyszłość się liczy!” Twierdzą, że człowiek taki jak kandydat na prezydenta J. Kaczyński nie mógł się zmienić mimo strasznej tragedii jaka go spotkała. Jeśli nie można się zmienić, to pewnie i oni nie mogą. Uchylmy więc nieco rąbek ich dokonań nie sięgając do historii ich przodków (prokuratora Michnika, dziadka z wermachtu itp.) Przypomnijmy więc ich zasługi z niedawnej przeszłości jako działaczy osławionej Unii Wolności i Kongresu Liberalno Demokratycznego: Oto kontrkandydat J. Kaczyńskiego na prezydenta RP. chlubi się przynależnością do tej grupy. Przypomnijmy więc jej osiągnięcia: Przeprowadzone przez UW antyspołeczne reformy sprawiły, że naród w następnych wyborach wolał nawet znienawidzonych dotąd komunistów od przyjaciół Balcerowicza.

Reformy te spowodowały 5 mln. bezrobocie, co licząc rodziny bezrobotnych dotknęło ok. 15 mln Polaków, spychając ich na dno nędzy. W wyniku tych reform ograniczono biologiczny rozwój narodu. W dziesięcioleciu 1950 – 60 społeczeństwo ok. 25 mln. wydało na świat ok. 4,8 mln nowych istnień. Po rządach Unii Wolności (następnie PO) i liberałów w SLD, w dziesięcioleciu 1990 - 2000 ludność kraju liczyła ok. 38 mln a jej przyrost miast wzrosnąć o ok. 7mln. nowonarodzonych, zaczął maleć! Nawet Hitler nie marzył o takim rezultacie! Stworzona przez przyjaciół "Bronka" warunki powodowały ponadto wzrost liczby samobójstw z 4,2 tyś. w roku 1988 do 5,8 tyś w roku 2005. Stworzone dla większości społeczeństwa warunki powodowały gwałtowne powiększenie się liczby chorych psychicznie, alkoholików i przestępców (zwłaszcza wśród młodzieży) Dlaczego o tych "osiągnięciach" liberałów z UW, PO i SLD dziś nikt nie mówi? Jak bezwzględni i okrutni byli owi ”reformatorzy”. Jeśli jak mówią człowiek się nie zmienia to jaki będzie prezydent wyłoniony z ich grona?
Może przypomnieć konkurentowi do prezydentury ówczesne okrucieństwa?

2. Od pewnego czasu propagandziści PO i ich sympatycy straszą powrotem idei IV RP w przypadku zwycięstwa kandydata PiS w wyborach. Dlaczego im nikt nie przypomni, że w czasie rządów tej partii podjęto na szeroką skalę walkę z przestępczością zorganizowaną zrodzoną pod rządami liberałów? Dlaczego nie przypomnieć różnych afer (spirytusowa, papierosowa, rublowa węglowa, bankowa, stoczniowa, których wyjaśnienia podjął się rząd PiS-u? Dlaczego nie przypomnieć podjętej przez ten rząd szerokiej walki z korupcją (np. Sawicka) i odwracanie tych osiągnięć przez „zaplecze”, owych przestępców w farsę, a przestępców w budzące litość w ofiary? (Sawicka, Doktór, afera hazardowa, stoczniowa, finansowa). Ludzie uczciwi w tym kraju nie musieli obawiać się CBA, i innych służb walczących z przestępczością. Zapał z jakim przestępcy byli bronieni przez środki masowego przekazu pozwala przypuszczać, że wielu członków rządzącej partii nie ma czystych rąk! Dobrze byłoby przypomnieć, że największe poparcie uzyskał p. Komorowski w zakładach karnych, wśród przestępców.

3. Rządząca ekipa wykorzystała nawet klęskę powodzi do celów propagandowych pokazując jej wodzów jako zaangażowanych fizycznie w pomoc powodzianom. Dobrze byłoby powtarzać, że są oni odpowiedzialni za zaniedbania inwestycji anty powodziowych przeznaczając w tym samym czasie olbrzymie środki na cele nie pierwszej potrzeby, jak np. niektóre kosztowne budowle stadionów.

4. Pan Bartoszewski naśmiewał się z miłośników "zwierząt futerkowych" w swym wystąpieniu zorganizowanym przez PO. Jednocześnie propaganda PO wycisza wieść o hobby zabijania bezbronnych zwierząt przez swego kandydata na prezydenta (myśliwy). Propaganda PiS nie wykorzystuje życzliwości J. Kaczyńskiego do zwierząt, a przecież w naszym społeczeństwie miłośników zwierząt, ekologów itp. są setki tysięcy. Wyborcy powinni wiedzieć i móc wybrać z jednej strony człowieka bez serca (myśliwego), który dla zabawy zabija inne istoty żywe, a z drugiej „miłośnika futerkowych” życzliwego dla zwierząt i ich opiekuna.

5. W dziedzinie ekonomii jesteśmy postawieni wobec wyboru pomiędzy ideologią liberałów jako zwolenników darwinizmu społecznego, z prezentowaną przez PiS (nie zawsze) gospodarką społeczno rynkową wykorzystującą narzędzie rozwoju jakim w teorii ekonomii są nauki Keynesa? Również są znane w świecie teorie równomiernego rozwoju, a nawet przyśpieszenia rozwoju terenów opóźnionych gospodarczo w miejsce rozwoju opartego o istniejącą już infrastrukturę wielkich miast.

6. Poważnym zagadnieniem w sferze przekształceń własnościowych jest postępujący w Polsce proces prywatyzacji, nie zawsze racjonalnej, a już na pewno nie w dziedzinach w których konstytucja gwarantuje równy dostęp do świadczonych usług przez wszystkich obywateli. Ostatnio z praktycznym jej wdrażaniem mamy do czynienia w służbie zdrowia. Koncentracja na tym zagadnieniu w ewentualnej debacie przedwyborczej wymaga pełnego rozeznania tematu.
Niżej podaję moje spostrzeżenia na ten temat:

Prywatyzacja służby zdrowia:

(a) Prywatyzacja przyjmuje różne nazwy (komercjalizacja, spółki prawa handlowego, sprzedaż, giełda) zaś cel jej jest jeden: przejęcie majątku wypracowanego przez innych. Przejęcie w sposób bezpośredni, lub pośredni (przy pomocy różnych sztuczek finansowych, handlowych, prawnych). Ostatnio głośną się stała prywatyzacja służby zdrowia, a jej inspiratorzy i realizatorzy posunęli się do sądowego oskarżenia swych adwersarzy o kłamstwo, (mimo że chodziło o prywatyzację ze względów politycznych inaczej jednak nazwaną).

(b) Pozostając przy prywatyzacji służby zdrowia zauważamy, że odbywa się etapami, a jej ścieżki bywają nadzwyczaj pokrętne. Społeczeństwo w tym procesie jest od lat oszukiwane. Inspiratorzy realizują ją małymi kroczkami, które na ogół są niezauważalne, bo mało odczuwalne. Oto jej poszczególne elementy:

A. Społeczeństwo, poprzez podatki umożliwiało władzy budowę i wyposażenie klinik, szpitali, przychodni i uczelni medycznych, w ramach których szkolono bezpłatnie lekarzy różnych specjalności i personel pomocniczy (pielęgniarki). Ten wielki potencjał stworzony dla opieki zdrowotnej obywateli stopniowo zaczęto uszczuplać. Oszczędzając na płacach wykształconej kadry medycznej stworzono warunki i wskazano możliwości podniesienia jej standardu życia przez świadczenie usług za granicą. W ten sposób olbrzymie koszty poniesione przez społeczeństwo na jej wykształcenia, zostały zmarnowane. Zagranica, zwłaszcza ta bogata, nie ponosząc nakładów, mogła wysoko wynagradzać naszych medyków i zapewnić opiekę zdrowotną dla swej ludności. To jakby kupić drogą maszynę a zyski jakie daje produkcja przekazać za darmo jej obsłudze!

B. Drugą metodą ograbiania społeczeństwa była prywatyzacja krajowa. Wobec braku, na skutek emigracji, lekarzy w kraju, ci którzy pozostali na miejscu zetknęli się z popytem na ich usługi niewspółmiernym do ich potencjału (podaży).Ta dysproporcja tworzyła olbrzymie kolejki do gabinetów lekarskich. Zamożniejsza część społeczeństwa, którą było stać, zaczęła przez indywidualne dopłaty do należnej usługi, uzyskiwać przyśpieszenie wizyty lekarskiej. Automatycznie reszta czekających na lekarską musiała zadowolić się dalszym terminem. Ta sytuacja zrodziła masową korupcję środowiska lekarskiego, próbę (nieudaną) powstrzymania której podjął się minister Ziobro. Wzbogaceni w tej sytuacji lekarze zaczęli otwierać swoje prywatne gabinety często zachowując jednocześnie pracę w społecznej służbie zdrowia. Powstała chorobliwa sytuacja kiedy lekarz brał honorarium za usługę a wszystkie koszty materiałowe, fundusz płac, amortyzację majątku, i inne wydatki ponosiła publiczna jednostka (np. szpital) służby zdrowia. W ten sposób jednostki państwowej służby zdrowia popadały w zadłużenie i ratowały się przez oszczędności zwalniając kolejnych pracowników (np. pielęgniarki).
Oszczędzając na wszystkim: lekarstwach, środkach higieny, pożywieniu dla pacjentów. Jakość usług malała, brak było remontów, pacjenci zostawali bez opieki pielęgniarek itp. Zakupy nowej aparatury powiększały dług szpitali a z aparatury tej korzystali lekarze w swych prywatnych gabinetach obciążając faktury dla NFZ kosztami. NFZ przy niezmiennej wielkości, wobec strumienia faktur do pokrycia znalazł wyjście w stopniowym ograniczaniu tzw. "koszyka usług podstawowych" i przerzucaniu odpłatności za różne usługi (np. profilaktykę, ceny lekarstw) na pacjentów.

C. Sytuacja była na tyle ”chora”, że lekarze społecznej służby zdrowia zaczęli organizować się w spółki (przedsiębiorstwa) rozliczające się z właścicielem określonego obiektu zdrowia czyli obecnie władzą terenową. Ta zaś, wobec licznych swoich wydatków, często podejmuje wysiłek powiększenia dochodów z tak prosperującego przedsiębiorstwa, a kiedy znajdzie nabywcę płacącego więcej za wynajmowanie dotychczasowego obiektu zdrowotnego, rozwiązuje z przedsiębiorstwem medyków umowę i ci zmuszeni są szukać nowego miejsca, często oddalonego od miejsc zamieszkania pacjentów, lecz tańszego - oczywiście kosztem wygody lub kosztów transportu pacjentów.

D. Prywatne przychodnie zdrowia nie mają takich kłopotów. Wszelkie koszty związane z wynajmem lub zakupem obiektu wkalkulowują w faktury przesyłane do NFZ a ten nie mając możliwości ich pokrycia ogranicza koszyk usług podstawowych, przerzucając ich koszty na pacjentów, którym konstytucja zapewnia bezpłatność usług zdrowotnych.

dr Rudolf Jaworek

............................................................................................................................................................................................................................................

Wersja do druku

jotbeka - 22.08.10 12:04
Autor "Przedwyborczych rozważań" całkowicie pominął znany fakt, że z ustawy(!) wybory do Sejmu oraz wybory samorządowe są sfałszowane (przeprowadzane niezgodnie z Konstytucją), a co swego czasu zauważyła Rada Miasta Poznania. Konsekwencją nielegalnych wyborów do Sejmu jest nielegalność tegoż właśnie Sejmu i z kolei nielegalność Rządu Polskiego!
Gdy o tym dowiedział się kupiec-amator arabski, to natychmist zrezygnował z zamiaru kupna stoczni szczecińskiej (czwarte miejsce w Europie), i nawet nie chciał rozmawiać z nielegalnym rządem polskim!
A tak, przy okazji. Jak to można wyjaśnić, że w III RP zlikwidowano wszystkie stocznie i znaczną część portów, a nie zrobili tego np. Niemcy, Wlk Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy, nie mówiąc już o "okropnej" Rosji. A Szwedom i Norwegom, a nawet Duńczykom - "ani się śni"! Amen. (dla kogo? I za ile?)

kapral - 02.07.10 13:33
Osip Szczynukowicz "Komorowski" już przegrał. Został zdemaskowany.

czarek - 01.07.10 18:15
Pan skłamał Panie Marszałku!
W debacie przedwyborczej twierdził Pan,wymachując egzemplarzem konstytucji i cytując jej zapis, że państwo gwarantuje wszystkim obywatelom bezpłatną służbę zdrowia.Byłem w naszej przychodni publicznej, ostatnio skomerconalizowanej,u lekarza pierwszego kontaktu.Dla postawienia diagnozy mego schorzenia potrzebne były wyniki badań krwi w tym PSA,a po wstępnej diagnozie jeszcze dodatkowo /F/T PSA.W labolatorium przychodni za te badania musiałem zapłacić za pierwsze ok. 30 zł., za następne 85 zł.Wyjaśniono mi, że NFZ zawarł z przychodnią umowę na świadczenia jedynie usług podstawowych.Mało tego, przychodnia od lat zlokalizowana w naszym osiedlu przenosi się do większego skupiska ludzi by podnieść zyski ze swej działalności, oczywiście kosztem dotychczasowych pacjętów i pogorszenia dostępności oraz związanych z tym powiększenia kosztów ich transportu. Dla ludzi starych i poważnie chorych sytuacja ta stwarza wielkie dolegliwości.Wszystko to dla większej rentowności przychodni kosztem pacjętów! Część z nich rezygnuje z należnej im opieki, a ci którzy jednak z niej skorzystają nie są w stanie ze swych niskich emerytur zakupić potrzebne im lekarstwa. Oto mimo gwarancji konstytucyjnych praktyka obecnych rządów prowadzi do ukrytej eutanazji!

Dobro - 28.06.10 17:02
Panie Dariuszu wyjątkowo zgodnie Kandydaci powołują się na kasze manną z U E. Dlaczego nie wierzą we własne siły i Naród Polski?

Dariusz Kosiur - 26.06.10 20:21
Jako komentarz proponuję tekst z 2007 r.:
http://www.tcataxi.nl/onze-service-en-producten
oraz
http://www.kworum.com.pl/art1246,21_wybralismy_likwidacje.html
Dla Polski i Polaków rządy PO lub PiS są jednakową tragedią.

MariaN - 26.06.10 15:34
Nigdy za dużo przypominania. Madia nas nie rozpieszczają, nie chcą przypominać ewidentnych wpadek i przekrętów PO.....bo nie wypada. Toż to już normalny PRL-bis. MONOLIT, wszystko w jednych rękach....PRON, WRON...
Do wyborów pozostało 6 dni i czas najwyższy wyjąć z szuflady asy, których PiS ma pod dostatkiem. Nie bądźcie tacy święci. Gdyby PO miała takie atuty codziennie by pokazywała takie filmiki jak pod artykułem.
Co się dzieje? Trudno pojąć. Platfusi śmieją się w twarz a przeciwnik tuli uszy. Oby taka postawa nie zakończyła się klęską wyborczą. Kurski, Kamiński, Ziobro, Macierewicz, Mularczyk - do (roboty) boooooooooju!!!!!!

Wszystkich komentarzy: (6)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

14 Sierpnia 1385 roku
Unia polsko-litewska w Krewie. Książę Litwy Jagiełło, został poprzez małżeństwo z Jadwigą, królem Polski.


14 Sierpnia 1941 roku
Zmarł Maksymilian Maria Kolbe, polski franciszkanin, święty, zamordowany w obozie Auschwitz przez Niemców (ur. 1894)


Zobacz więcej