Wtorek 14 Lipca 2020r. - 196 dz. roku,  Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 08.06.10 - 17:40     Czytano: [3061]

Dział: Godne uwagi

Protest Obywatelski trwa

Od 18.05.2010 trwa bezterminowy protest obywatelski maj - czerwiec 2010 zorganizowany prze Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu w sprawie nieprzestrzegania prawa w Polsce. Od 1945 trwa prześladowanie obywateli polskich przez sądy prokuratury. Organy te powołane do przestrzegania prawa były w latach 1945-1956 aparatem przemocy wobec najlepszych synów i córek Polski. Przez okres 11 lat przez więzienia stalinowskie przeszło około 2 milionów Polaków. Wykonano ponad 6 tysięcy wyroków śmierci wobec patriotów Polski za to tylko, że śmieli walczyć o suwerenną i niepodległą Polskę. Te zbrodnie nigdy nie zostały osądzone. Kaci dożywają spokojnej starości, podczas gdy ofiary nie doczekały się do dnia dzisiejszego ani rehabilitacji czy uczczenia ich pamięci przez złożenie ich szczątków do ziemi, bo nie wiadomo gdzie są ich ciała.

Ten stan bezprawia w sądownictwie i prokuraturach trwa nadal. Pozbawia się ludzi wolności, majątku, dobrego imienia, kieruje sie na badania psychiatryczne, czy nawet zamyka w "psychiatryku" i to rzekomo w "wolnym kraju". Dlatego niezbędnym jest przeprowadzenie publicznej debaty sejmowej w sprawie nieprzestrzegania prawa przez polską prokuraturę i sądy. Istniejące organizacje pozarządowe stowarzyszenia monitorujące te przypadki żądają dopuszczenia do udziału w tej debacie jak i umożliwienia udziału w tworzenia prawa.
Mimo upływu prawie 1 miesiąca nikt z Sejmu nie pofatygował się do protestujących celem zapoznania się z przyczynami protestu jak i przyjęcia delegacji protestujących celem przyjęcia petycji.

Być może Panowie posłowie i posłanki zapomnieli, że wykonują obowiązki z mandatu społecznego suwerena. I tak jak zawsze bywało interesowali się problemami zwykłych ludzi tylko gdy zbliżał się termin wyborów.

Wtorek, 27 kwietnia 2010 20:19Zapamiętaj czego chcemy:

Każdy - również Ty możesz w każdej chwili wbrew swojej woli znaleźć się w prokuraturze lub sądzie RP w sprawach dotyczących własnych dzieci, eksmisji z mieszkania, komorniczej, spadkowej, podziału majątku, gospodarczej, kredytowej, służebności drogi, wypadku drogowego i wielu innych - wbrew swojej woli znaleźć się w prokuraturze lub sądzie RP. Wtedy zrozumiesz, że nie żyjemy w państwie prawa ale w polskiej bananowej republice kolesi. Ale będzie już za późno.

Przyłącz się i podejmij z nami protest w celu respektowania przez Polskę:

- prawa do sprawiedliwego sądu

- przestrzegania Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Jako społeczeństwo mamy do tego prawo.

Dlaczego protestujemy ?

Żądamy publicznej debaty sejmowej w sprawie bezprawia polskiej prokuratury i sądów.
Stowarzyszenia chcą brać udział w tworzeniu prawa.

Poniżej zamieszczam odezwę Stowarzyszenia przeciw Bezprawiu z Bielska-Białej
Szczegóły na stronie http://www.aferyibezprawie.org

NIC o nas bez nas !!!

Konieczne są radykalne a nie pozorne zmiany w polskiej prokuraturze i sądach. W zastraszającym tempie od 20 lat szerzy się zakaźna choroba bezprawia - w wydaniu prokuratorów i sędziów. Panuje w wśród nich wszechwładna arogancja, nepotyzm a także nieczytanie akt spraw. Akty oskarżenia zależne są od wpływów politycznych, lokalnych układów oraz zasobności portfela. Sytuację tę pogarsza faktyczna bezkarność sędziów za oczywiste stronnicze wyroki a prokuratorów za bezzasadne oskarżenia. Bezkarnie przerabiane i fałszowane są akta spraw, a także podmieniane zeznania. Do sądów w ciągu jednego roku przyszło ok. 1000 asesorów, bez wymaganego doświadczenia asesorskiego, którzy uzyskali dożywotni status sędziego. W tak dramatycznej sytuacji konieczna jest obecność stowarzyszeń na etapie sejmowego tworzeniu prawa a także później na salach rozpraw – jako uczestników postępowań – na wniosek jednej ze stron. Posłowie RP nie mają prawa zgodnie z treścią swojego ślubowania oraz treścią art. 21 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła, zachowywać się w tej sprawie biernie. Nasze twierdzenia potwierdzają wieloletnie doświadczenia jak i wiele programów telewizyjnych np. : Sprawa dla reportera, Ekspres reporterów, Superwizjer, Uwaga, Interwencja, Po stronie prawdy i inne.

Nasze żądania w stosunku do posłów - przedstawicieli polskiego społeczeństwa - nie są zbyt wygórowane w szczególności kiedy wszystkim wiadome jest, jak nisko stoczył się autorytet zawodu prokuratora i sędziego. Ten autorytet sami prokuratorzy i sędziowie swoim zachowaniem sprowadzili do zera. Pomimo tego żądają jeszcze za swoją niekompetencję i zbyt często przestępczą działalność podwyżek wynagrodzeń podczas gdy wynagrodzenia te należałoby większości obniżyć, gdyż nigdzie nie płaci się za źle wykonaną pracę. Ten fatalny stan potwierdziły badania wykonane na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w 2009 r., z których wynika, że zaledwie 2 % obywateli ma zaufanie do polskiej prokuratury a 7 % do polskich sędziów. To jest katastrofa polskiej demokracji, ponieważ nie ma państwa bez sprawiedliwości i nie ma sprawiedliwości bez prawa. Tymczasem w Polsce brakuje jednego i drugiego. Dlatego wzywamy wszystkich do udziału w proteście.

Nasze cele?

1.Natychmiastowe wprowadzenie nagrywania przesłuchań, rozpraw karnych, cywilnych i administracyjnych na wniosek uczestnika postępowania..

Minister sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nagrywania w ciągu 3 lat za oszołamiającą kwotę 250 mln. zł. My zaś żądamy nagrywania natychmiast i to za kwotę 5 mln. zł. Za pozostałą kwotę można stworzyć aż 80 sal do badań diagnostycznych rezonansem magnetycznym. Koszt jednej kompletnej sali rezonansu magnetycznego - to 3 mln. zł. Kto więc i dlaczego ma zarobić na nagrywaniu 250 mln. zł., skoro wystarczy 5 mln. zł.

2. Likwidacja reliktu komunizmu i pełne dopuszczenie stowarzyszeń broniących praw człowieka do rozpraw i posiedzeń w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych za zgodą uczestnika - z pełnymi uprawnieniami czytania akt, składania wniosków dowodowych, zadawania pytań, pisania zażaleń.

Wg procedury karnej – art. 91 kpk, stowarzyszenie może wstąpić do postępowania, o ile leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości. Jeśli już sąd uzna ten bliżej nie określony interes wymiaru sprawiedliwości, to wyłącznym uprawnieniem jest złożenie oświadczenia, przy czym stowarzyszenie nie posiada nawet prawa do czytania akt sprawy. W sprawach cywilnych art. 8 i 61 kpc dają co prawda szerokie uprawnienia stowarzyszeniom, jednak jedno orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 12.03.2009 r. sygn. akt V CZ 8/09 spowodowało, iż wyeliminowano stowarzyszenia nie tylko ze spraw cywilnych - ale również pozbawiono je uprawnienia do pozwów. Zatem polskie procesy są typowymi procesami z okresu głębokiego stalinizmu.

3. Jawnego dla obywatela przydzielania określonym sędziom spraw cywilnych, karnych i administracyjnych.

Nasze doświadczenie wskazuje, iż sędziego dobiera się do sprawy, co sprzeczne jest z art. 351 kpk natomiast przydzielanie spraw cywilnych w ogóle nie jest regulowane ustawą.

4. Umożliwienie obywatelowiskładania prywatnych aktów oskarżenia bezpośrednio do sądu, w sytuacji kiedy odmawia wszczęcia śledztwa prokuratura.

Obecnie prokuratorzy umarzają oczywiste przestępstwa, chroniąc osoby politycznie ustosunkowane. Przechodzą one co prawdą iluzoryczną kontrolę sądową na posiedzeniach ,jednak na wskutek takiej drogi stworzył się niebezpieczny zwyczaj prawomocnego umarzania przestępstw. Prokuratorzy bowiem nie czynią żadnych ustaleń z urzędu, zaś sądy seryjnie je umarzają nawet - nie znając akt sprawy.

5. Zmiany przepisów o kasacji, jako niezgodne z art. 32 Konstytucji RP.

Obecne przepisy umożliwiają prokuraturze wielokrotne kasacje na niekorzyść obywatela, co powoduje jego wieloletnie nękanie i wymuszanie wyroków skazujących. Z kolei sam obywatel nie może w wielu przypadkach wnieść kasacji.

Organizatorzy

Przyłącz się do protestu przed Sejmem RP przy ulicy Wiejskiej.
Tylko w jedności i prawdzie możemy odzyskać Polskę.

Josepf Dichman

Wersja do druku

kapral - 02.07.10 13:31
Szczynukowicz "Komorowski" już przegrał.

Aśka - 26.06.10 12:13
Protest już się zakończył. Stowarzyszenie czeka na zaplanowane spotkanie z Sejmową Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Więcej:
http://www.aferyibezprawie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1064:ostatni-33-dzie-protestu-stop-bezprawiu-poegnanie-i-chod-dla-pary-prezydenckiej-oraz-wszystkich-ofiar-katastrofy-na-pozegnanie-pozostawiamy-krzy-i-zapalamy-znicze&catid=10:ogolna&Itemid=2#JOSC_TOP

Jan Orawicz - 25.06.10 20:38
Po 1989r okrągłostołowi rycerze nie odważyli się na werfikacje kadr sądowniczych. Zresztą ten wysiłek i tak wnet okazałby się daremnym, jak daremnym wysiłkiem była werfikacja w SB i MO. Po rozbiciu Rządu premiera Jana Olszewskiego zwerfikowani wracali na swoje stare miejsca,które po ich
tyłkach nie zdążyły wystygnąć do cna... Oczywiście te powroty były skrywane,
gdyż wiadomo kto wracał (...) Z komunistyczną kadrą sądownictwa byłaby identyczna sprawa. Wtedy może być inaczej jeżeli PRL-bis zastapi Rzeczypospolita Polska. Innej rady nie ma!

Ewa Latoszek, Warszawa - 19.06.10 20:43
Stan bezprawia panujący w Polsce dotyka każdego organu władzy państwowej, poza sędziami łamiącymi przepisy postępowania oraz wydającymi prawomocne wyroki niezgodne z ustawą, prokuratorami działającymi w interesie jednej ze stron - tej, która popełniła przestępstwo ,są w tej kategorii także urzędy administracji rządowej i samorządowej. Urzędnicy wraz z sędziami nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za działania niezgodne z prawem. Nie wolnym od tych zarzutów jest też parlament RP , niejednokrotnie uchwalane są akty prawne obarczone wadą niezgodności tworzonego prawa z konstytucją. Bezkarność władzy i bezprawie taki jest stan rzeczywisty w Polsce.

Ryszard Sidorowicz - 19.06.10 17:04
Potwierdzam bezkarność Sądów i fakt łamania prawa przez funkcjonariuszy
publicznych. Jestem mieszkańcem Goleniowa na Ziemi Zachodniopomorskiej.
Od siedmiu lat walczę z patologiami funkcjonariuszy państwowych, którzy
w swojej bezkarności posunęli się do bezprawnego osadzenia mnie w Z.K.
Goleniów.Swoją sytuację opisałem na stronie KWORUM dział INTERWENCJE
podtytuł WICI ZACHODNIOPOMORSKIE i WIERNIPOLSCE.wordpress.com.pl

RYszard Sidorowicz Goleniów

Teresa - 16.06.10 11:29
Całym sercem popieram akcję pod sejmem i dziękuję Stowarzyszeniu za jej podjęcie.Sami jesteśmy ofiarami wymiaru "sprawiedliwosci". Bardzo chcielibysmy uczestniczyć w tej akcji ale sytuacja materialna (z winy bandyctwa w togach) nie pozwala nam na przyjazd. Informujemy wszystkich znajomych o tej akcji, przynajmniej tyle mozemy pomoc. Wielu nawet o niej nie wie, bo media milczą. Panie Jachnik, dziękujemy

Dobro - 14.06.10 19:17
Polski Znak Prawdy.
Cenne uwagi zdarzeń fałszywej historii, w skrócie z 50% legitymacją, bez prawa sprzeciwu.
Nie zdaliśmy praktycznego egzaminu – pochodzimy ze starej epoki, w której zabawa w prawo służy interesom skorumpowanej, wyobcowanej ze społeczeństwa władzy i dalej w tym uczestniczymy, choć ideologia władzy się zmieniła. My nie wiemy, czy oni nie potrafią, czy nie chcą naprawić chorego systemu – to ma dla nas drugorzędne znaczenie. Być może oni są dla siebie nawzajem autorytetami, dla społeczeństwa autorytetami nie są – zbyt wiele bzdur już mówili, zbyt wielu z nich milczało, zbyt wielu wykazało mało odwagi. A przecież Polska nie jest tylko ich prywatną sprawą, bo to jest nasza najważniejsza sprawa, która bezpośrednio już od wielu lat boleśnie dotyka całą naszą Wspólnotę Narodową. To się musi zmienić - w Polsce wreszcie trzeba przywrócić moc i autorytet prawa. Legitymacją 100% z prawem sprzeciwu, dającą wynik prawdziwej reprezentacji naszej wspólnoty.

Agamemnon - 09.06.10 23:04
"Przyłącz się i podejmij z nami protest w celu respektowania przez Polskę:
- prawa do sprawiedliwego sądu"

W tak sformułowanym tekście adresatem zarzutu jest: "Polska".

Enigmatyczne sformułowania chroniące osoby bezpośrednio odpowiedzialne za ten stan rzeczy.

Przypomnę, że za politykę wewnętrzną państwa odpowiada premier.
Obecnym premierem stojącym na czele rządu sprawującego władzę nad Polską jest Donald Tusk i to on personalnie jest odpowiedzialny za łamanie prawa a nie "Polska" jak twierdzą sygnatariusze protestu.
Przypomnę też, że przed premierem Tuskiem premierem rządu był Jarosław Kaczyński i to od niego całokształt bezprawia przejął Tusk. Kaczyński natomiast bezprawie odziedziczył po Millerze.

Wszystkich komentarzy: (8)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

14 Lipca 2009 roku
Zmarł prof. Zbigniew Zapasiewicz (ur. 1934) wybitny polski aktor, reżyser i pedagog.


14 Lipca 2005 roku
Zmarł Marian Wolniewicz, polski teolog, biblista (ur. 1919).


Zobacz więcej