Poniedziałek 16 Września 2019r. - 259 dz. roku,  Imieniny: Kamili, Korneliusza

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 05.12.06 - 15:30     Czytano: [1727]

Ziemia wielu wyznań

KRESY NA WYSTAWACH FOTOGRAFICZNYCH W PARYŻU

POWRÓT DO JAGIELLOŃSKIEGO WYMIARU POLSKOŚCI


"Pamięć i Tożsamość" - Jana Pawła II, której myśli stały się inspiracją i motywem przewodnim wystawy fotograficznej – KRESY – ZIEMIA WIELU WYZNAŃ.

Tematyka kresowa wydaje się odległa, nieobecna i nieznana Polonii paryskiej, a jednak druga z cyklu kresowych ekspozycji (poprzednia – Katedry i Sanktuaria Kresowe, prezentowana była w Paryżu w marcu ub. roku), przyciągnęła na wernisarz, który odbył się 25 listopada, zacne grono, zainteresowanych przedstawioną tematyką, osób.
Prezentacja kolejnej wystawy w sali PMK w Paryżu XII, przygotowana przez Krystynę Rostocką i Stanisława Wierzgonia z opolskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, mogła się odbyć dzięki kilkuletniej już współpracy i ogromnemu zaangażowaniu Krystyny Orłowicz Sadowskiej, reprezentującej Stowarzyszenie kulturalno – oświatowe Nazareth Famille w Paryżu.

Tematyka wystawy, zobrazowana fotografiami Stanisława Wierzgonia wzbogacona została cenną prelekcją Stanisława Czerkasa, byłego prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej i aktora Teatru Polskiego we Lwowie, który przedstawił wielokulturowość i wielowyznaniowość dawnych Kresów Rzeczpospolitej na przestrzeni dziejów, charakteryzując rodzinne miasto Lwów, z którym jest głęboko związany.
Wystawa prezentuje barwność i bogactwo Kresów na przykładzie świątyń i cmentarzy, które są dowodem współżycia na tych terenach wielu narodowości, wyznawców różnych religii.
Żyli obok siebie przez wieki: polacy, Litwini,, Rusini, Tatarzy, Karaimowie, Żydzi, Niemcy i Ormianie, wzbogacając się wzajemnie.
Kresy – to ziemia tragiczna i tak zapamiętana przez wielu jej mieszkańców. Jednak materialne dziedzictwo, choć tak często zrujnowane, świadczy o tym, że ta koegzystencja ludzi była niezwykle owocna. Tę prawdę i tradycję należy odczuwać i przypominać.
Czynił to wielokrotnie Ojciec Święty Jan Paweł II, przypominając:
... polskość epoki jagiellońskiej: pozwoliła ona na utworzenie Rzeczypospolitej wielu narodów, wielu kultur, wielu religii. Wszyscy Polacy nosili w sobie tę religijną i narodową różnorodność.
Rzeczpospolita była wyjątkowym w tym czasie krajem tolerancji. Kiedy w wielu krajach europejskich toczyły się krwawe wojny na tle religijnym, Rzeczpospolita jawiła się jako kraj bezpieczny dla innowierców, ktorzy na jej terenach się osiedlali wnosząc wiele elementów własnej kultury i tradycji.
Wystawa prezentowana w Paryżu (20, rue Marsoulan, Paris XII), jest efektem wielu podróży jej autorów na tereny dawnej Rzeczpospolitej, które obecnie znajdują się w granicach Ukrainy, Bialorusi i Litwy.
Trzeba pamiętać że do schyłku XVIII – go wieku było to wspólne państwo Litwinów, Rusinów (dzisiejszych Ukraińców), Białorusinów i Polaków. Jest to dziedzictwo wspólne i powinno być powodem do dumy, a więc łączyć, a nie dzielić.
Autorzy wystawy przedstawili w swoich wystąpieniach ideę jej powstania, poszukiwania miejsc godnych uwiecznienia i zaprezentowania Polakom w Europie, gdyż wiadomo, że wielu naszych rodaków ma kresowe korzenie lub interesuje się historią tych ziem, czego dowiodła publiczność przybyła na uroczyste otwarcie wystawy.
Dyskusja, która wywiązała się po wystąpieniach prelegentów z Polski świadczyła o ogromnym zainteresowaniu tematyką kresową. Goście przybyli na wystawę nie tylko z ciekawości, ale pragnęli podzielić się efektami własnych poszukiwań, badań, lektur, przynosząc mapy, zdjęcia, pamiątki i spisane wspomnienia.
Wiele osób pytało dlaczego w Paryżu nie ma towarzystwa kresowego, które propagowałoby tę tematykę i zajmowałoby się też niesieniem pomocy Polakom, którzy na dawnych Kresach pozostali walcząc o przetrwanie polskości w kolejnych pokoleniach.

Paryscy organizatorzy, Stowarzyszenie Nazareth Famille, interesujące się od początku swojej działalności, Polakami na wschodzie, www.nazarethfamille.fr ,którzy zaprosili do stałej współpracy opolski oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska, (od wielu lat interesuje się Polakami na tych terenach, czego dowodem jest cykl przygotowanych na ten temat wystaw, oraz wszechstronna pomoc niesiona Polakom na wschodzie), proponuje osobom pragnącym stworzyć Towarzystwo Kresowe w Paryżu, zgłoszenie się w celu zorganizowania wstępnego spotkania, na adres sekretariatu Stowarzyszenia Nazareth Famille:
20, rue Marcelin Berthelot 93 160 Noisy le Grand, tel: 01 43 03 38 33; fax: 10 43 05 83 15 kom : O6 62 69 13 83.


Organizatorzy widząc żywe zainteresowanie wystawą i tematyką kresową w Paryżu, nie żałowali wielkiego trudu organizacyjnego włożonego w to przedsięwzięcie.

Paryż, 28 listopada 2006 Organizatorzy Wystawy w Paryżu

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

16 Września 1927 roku
Urodził się Peter Falk, aktor amerykański - słynny "porucznik Colombo".


16 Września 1943 roku
Operacja "Neon 1", zrzucenie do Polski Cichociemnych m.in. Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora"


Zobacz więcej