Poniedziałek 22 Lipca 2019r. - 203 dz. roku,  Imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 25.07.09 - 17:06     Czytano: [2599]

Dział: Interwencje

List stoczniowców ze Szczecina
List wysłany przez Szczecińskie Stowarzyszenie Obrony Stoczni i Przemysłu Okrętowego w Polsce m.in. do QINVEST LLC w Katarze oraz do wiadomości władz Kataru i Polski


Reprezentujemy około 1600 udziałowców spółki Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. (wykaz dostępny na życzenie). Dowiedzieliśmy się z mediów, że Państwa instytucja jest zaangażowana jako bank finansujący/doradca/gwarant/inny uczestnik transakcji sprzedaży spółki Stocznia Szczecińska Nowa S.A. w Szczecinie między Bud-Bank Leasing Sp. z 0.0. z siedzibą w Warszawie, jako Sprzedawca, a Stichting Particulier Fonds Greenrights (Antyle Holenderskie) jako Nabywca.

W imię prawdy i sprawiedliwości czujemy się w obowiązku poinformować Państwa o istnieniu wad prawnych składników ww. nieruchomości. Z publicznych oświadczeń Państwa przedstawicieli wnioskujemy, że zarówno bezpośredni sprzedawca - Bud-Bank Leasing Sp. z 0.0. z siedzibą w Warszawie, jak również zleceniodawca transakcji - Ministerstwo Skarbu RP nie wywiązali się ze swojego prawnego obowiązku poinformowania Państwa o tym fakcie, pomimo że oba podmioty zostały o tym przez nas poinformowane. "Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny" (polski kodeks cywilny, art. 560 § l).

Informujemy Państwa, że Stocznia Szczecińska Nowa S.A. powstała z majątku spółki Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. przejętego w sposób bezprawny/przestępczy, które to działanie było na jawną szkodę tysięcy wspólników i wierzycieli. Toczą się w tej sprawie liczne postępowania sądowe przed sądami polskimi. [Stocznia Szczecińska Holding, pomimo dobrej sytuacji ekonomicznej, została rzekomo w 2002 roku doprowadzona do stanu upadłości, przy jednoczesnym uniemożliwieniu złożenia wniosku o postępowanie układowe, za co odpowiedzialność ponosi ówczesny postkomunistyczny rząd i mianowane przez niego zarządy, działające na szkodę spółki].

Istnieją uzasadnione powody, by przypuszczać, że Stocznia Szczecińska Nowa S.A. stała się w latach 2003-2009 działającą na wielką skalę pralnią brudnych pieniędzy, jako że budowane wówczas statki były sprzedawane po cenie zaniżonej o 30-50% w stosunku do ówcześnie obowiązujących cen na rynkach światowych, podczas gdy kwotę pomocy rządowej udzielonej stoczni w tamtym okresie szacuje się na ponad miliard euro. Znakomita część tej pomocy mogła trafić do kieszeni osób prywatnych.

Z przykrością stwierdzamy, że kolejne ekipy rządzące, niezależnie od orientacji politycznej, w tym także obecny rząd, również uczestniczyły w tych bezprawnych działaniach. Nie reagowały one na powiadomienia o popełnionych czynach bezprawnych, a aktualnie próbują zatrzeć ślady poprzez sprzedaż stoczni, dezinformując podmioty i instytucje zagraniczne. QInvest i Qatar Islamie Bank padły ofiarą takich dezinformacji.

W razie potrzeby jesteśmy w stanie przedstawić na żądanie szczegółową dokumentację, potwierdzającą powyższe zarzuty, jak również udzielić dodatkowych wyjaśnień.
Udział w handlu mieniem pochodzącym z kradzieży stanowi złamanie prawa międzynarodowego (obowiązek due diligence), jak też prawa polskiego (kodeks cywilny, art. 58):

,,§ l. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. § 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana".

Uważamy również, że jakikolwiek udział banku islamskiego w takiej transakcji jest niezgodny z szariatem. Czy okradanie społeczeństwa oraz polskiego przemysłu okrętowego (w tym współpracowników), czyli łącznie ponad 100 000 pracowników, którzy zostaną pozbawieni środków do życia, jest zgodne z prawem islamu?
W swoim dziele "Zasady Moralności Islamu", wydanym w 1994 roku w Polsce w darze dla Ministerstwa Spraw Islamskich, Departament Spraw Islamskich Kataru, Muhammad Al-ghazali przytacza następujący hadis proroka Muhammada Rasula Allaha:
"Muzułmanin ma zakaz sprzedaży rzeczy, gdy wie, że posiada ona wady i nie poinformuje o nich" (s. 19).

Niech żyją ludzie, którzy nie zgrzeszyli przeciwko wam. Nie dajcie się zwieść pokusie łatwego zysku. To, czego potrzebuje świat, to etyczny ekumenizm wśród tych, którzy wierzą w Boga jedynego.

Z wyrazami szacunku
Lech Wydrzyński, Prezes,
Zbigniew Różycki, Wiceprezes

Wersja do druku

weterani - 22.10.09 21:21
Szanowni i drodzy ppStoczniowcy!Minelo 5 miesiecy,stocznie sa likwidowane,majatek Narodowy sprzedawany ,ludzie z pracy wyrzucani na bruk albo do zamiennej pracy=strzyzenia psow.Hanba dla Polski i posmiewisko czynione przez obecna TARGOWICE -lzeelity. Nie traccie Ducha-jesteśmy z Wami. Alleluja i do przodu!.

Lubomir - 25.07.09 21:29
Przykre, ale faktycznie prędzej można porozumieć się z wierzącym muzułmanienem, niż z psubratem czy psimsynem, odgrywającym po krzyżacku arcybigota a równocześnie rujnującym Polskę i Polaków.

Wszystkich komentarzy: (2)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

22 Lipca 1807 roku
W Dreźnie Napoleon nadał Księstwu Warszawskiemu konstytucję i kodeks cywilny.


22 Lipca 1902 roku
Zmarł Mieczysław Ledóchowski, polski duchowny katolicki, kardynał, prymas Polski (ur. 1822)


Zobacz więcej