Wtorek 20 Października 2020r. - 294 dz. roku,  Imieniny: Ireny, Kleopatry

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 16.07.09 - 10:50     Czytano: [4087]

Jak tu nie stać się antysemitą?
Brak reakcji z naszej strony sprawia, że autorzy(rki) chorzy z nienawiści do Polski publikują coraz bardziej bezczelne kłamstwa na temat polskiej historii. Załączam moją reakcję na niedawne prasowe wypowiedzi A. Całej z Instytutu Żydowskiego:

JAK NIE BYĆ ANTYSEMITĄ?

Spory szmat życia (mam przeszło 80 lat) przebyłem jako przyjaciel poznanych przeze mnie Żydów. Kochałem Żydówki (nie bez wzajemności) przyjaźniłem się z tymi co przyjeżdżali na narty do schroniska na Hali Gąsienicowej. Pomagałem, dostarczając materiały, koledze na seminarium doktoranckim. Już jako pracujący współpracowałem z żydowskimi kolegami korzystając z ich uwag i pomagając w rozwiązywaniu ich problemów. Jako kierownik zakładu w instytucie ułatwiałem zarobek ich latoroślom (prace zlecone), a w życiu towarzyskim spotykałem innych na „prywatkach”. Pracując na uniwersytecie w Nigerii jednym z najbliższych przyjaciół był rosyjski Żyd, mieszkający stale w Nowym Yorku. Gościł mnie później, kiedy przyjechałem do Stanów. Wieloletnią moją najbliższą koleżanką (sympatią) była dziewczyna z matki Żydówki. Oczywiście wiedziałem o zbrodniach na przywódcach mojego narodu popełnionych przez powojennych władców Polski pochodzenia żydowskiego. Kiedy w 1968 r. wyjeżdżali z kraju bez osądzenia ich zbrodni, i jakby w nagrodę (dla nas bezpartyjnych Polaków wyjazd na Zachód był niemożliwy, a próby ucieczki kończyły się wieloletnim więzieniem, a nawet śmiercią) zazdrościliśmy im, że mogą do tego raju wyjechać, a nam nie wolno. Większość Żydów przyzwoitych pozostała w kraju. Wiedza o wspólnych cierpieniach naszych narodów w czasie okupacji rodziła do niech sympatię. Wymazaliśmy z naszej pamięci zachowanie się ich ziomków na Wschodzie po najeździe bolszewików w 1939r, i spowodowane przez nich tragedie dla ok. 2 mln. Polaków. I tak życie moje płynęło w przyjaźni do Żydów, i nieskromnie dodam –Żydówek. Aż przyszedł 1989r. Wrócili ci z 1968r. bogaci, pewni siebie, a w kraju czołowe stanowiska w państwie objęli pozostali w kraju bracia, i dzieci pokolenia powojennej władzy. Zaczęli od zrujnowania gospodarki (patrz: „Bilans 15 lat 1990 –2005”książka polskich ekonomistów wydana przez Klub Inteligencji Polskiej przy SFPNP). Zaczęli demoralizować młodzież („róbta co chceta”), wprowadzać do społeczeństwa różne dewiacje społeczne (homoseksualizm, narkotyki, pornografię, aborcję), plugawić nasz język, fałszować historię, walczyć z naszą tradycją, a zwłaszcza Kościołem. I jak tu nie być antysemitą?!

OŚRODKI ZŁA

Zamilkły sterroryzowane przez swych przywódców zastępy przyzwoitych Żydów, naszych przyjaciół, a zaczęły rodzić się ogniska zła, kłamstwa, podłości, cynizmu i rozsadniki nienawiści do miejscowej polskiej ludności. Na czele tego wrogiego obozu stanęła „Gazeta Wyborcza”, a w ślad za nią następne czasopisma przejmowane dzięki finansowej sile wrogiego nam obozu znajomych i krewnych zza granicy. W ich ręku znalazły się wszystkie kanały telewizyjne i radiowe. Próbujące powstać i przeciwstawić się ich ofensywie informacyjnej źródła niezależnej informacji były natychmiast dławione. Zubożone polskie społeczeństwo nie miało szans w konkurencji z miliarderami wrogich nam Żydów. Hasła „wolnego rynku „ i „jak najmniej państwa” spowodowały wyłom w dotychczasowych murach obronnych. Od lat następuje zamulanie przez wspomniane ośrodki zła umysłów naszych rodaków i relatywizowanie prawdy. Jednocześnie, wraz z tymi procesami nasila się rozpowszechnianie u nas, ale i w świecie, bezczelnych kłamstw odnośnie naszej historii, naszego charakteru, bohaterstwa i poświęceń w czasie wojennego terroru. Musieliśmy przełknąć ohydne kłamstwa Kosińskiego, Grossa, szereg kłamliwych filmów o Polakach, a obóz zła wychował sobie lub skorumpował szereg wazeliniarzy, którzy ubrani w szaty profesorskie, a nawet gronostaje rektorskie, plujących nam w twarz przyjmują z honorami i obsypują nagrodami. Z jądra tych wszelkich niegodziwości, Gazety Wyborczej, płyną nadal kalumnie, sączą się mało widocznym lecz skutecznym jadem treści zatruwające nasz narodowy organizm.

HISTORIA WEDŁUG ALINY CAŁEJ

Z wywiadu opublikowanego w „Rzeczpospolitej” z 25. 05.09. poznajemy światłe myśli tej „genialnej” uczonej żydowskiego Instytutu w Warszawie. Oto jej historyczne rewelacje:

-Polska lat trzydziestych xx wieku była krajem dzikich pogromów i rasistowskiego antysemityzmu, którego jednym z najważniejszych nośników był Kościół Katolicki. Polacy sami chcieli mordować Żydów, tylko zostali w swych zbrodniczych planach uprzedzeni przez niemieckich okupantów;
-Polacy są współodpowiedzialni za wymordowanie 3 mln. Żydów;
-ONR zaproponował to, co potem zrobili Niemcy;
- Na uwagę dziennikarza, że jeden donosiciel ze wsi mógł stanowić potencjalne zagrożenie dla wszystkich jej mieszkańców A. Cała powiedziała: a ja myślę, że to świadczy o kondycji moralnej tego społeczeństwa (za jednego szubrawca moralna odpowiedzialność zbiorowa).
- Jeśli ma pan wrażliwość naprawdę, a nie wrażliwość nacjonalistyczną, nie powinien pan się obrażać. Inaczej: tylko ja ma prawdę, jeśli się z nią nie zgadzacie to jesteście nacjonalistami).

Jakie nauki zaczerpnąłem z tych „genialnych” wypowiedzi? Zaczynając od końca: - Albo przyjmuję wypowiedź A. Całej za prawdę, albo mam inną wrażliwość, czyli jestem nacjonalistą. (Posłużę się tym rozumowaniem niżej).

Wystarczy, że we wsi jest jeden donosiciel, a wszyscy mieszkańcy tej wsi są odpowiedzialni za skutki jego donosicielstwa. Czyli, wystarczy, że A. Cała mówi głupstwa, a wszyscy jej ziomkowie są za nią odpowiedzialni. Jeśli brat Michnika skazywał na śmierć Polaków, to wszyscy jego rodacy chcą Polaków uśmiercać.
Jeśli ONR (ugrupowanie bez mocy sprawczej) proponowała Żydom emigrację, to to samo co ich mordowanie (nie pomysł, lecz rzeczywistość) przez Niemców. Postawienie znaku równości między pomysłem migracji a zrealizowaną zbrodnią ludobójstwa daje mi możliwość równie paradoksalnych porównań.

Dalszy pewnik uczonej, twierdzenie, że Polacy (wszyscy) są współodpowiedzialni za wymordowanie 3 mln. Żydów należy do skarbnicy wiedzy historycznej autorki. A więc odpowiedzialna jest wojsko polskie broniące życia ich i naszego przed nieprzyjacielem, płacąc setkami zabitych, rannych i wziętych do niewoli; broniąca majątków, fabryk, kamienic, należących przed wojną do Żydów. Współwinny jest mój ojciec wywieziony na roboty do Niemiec zmuszony pozostawić swych synów bez opieki. Współwinna matka, która „zginęła” w szpitalu. Współwinni sąsiedzi wywiezieni do obozów koncentracyjnych, rozstrzelani, powieszeni, gnijący w więzieniach. Współwinne żony, starcy i dzieci, pozbawione obrony, żyjące w rozpaczy i permanentnym strachu przez całych pięć lat wojny. Winni partyzanci prześladowani i zaszczuci w lasach; Współwinni ci na Wschodzie, których 2 mln. wywieziono w nieludzkich warunkach na Sybir, a których bolszewikom wskazywali miejscowi Żydzi. Winni ci co polegli, a było ich 3 mln, którzy mieli odwagę bronić kraj przed okrutnymi najeźdźcami. Współwinne są tysiące Polaków, którzy mimo zagrożenia śmiercią rodziny i bliskich przechowywali i wspomagali Żydów. Współwinien Kościół, który w swych zakonach przechował i uratował wiele żydowskich dzieci. Jak zareagować na taką bezczelność? Może dotrze do jej tępego łba satyra, w której, przy pomocy jej metody, przedstawię swoją wizję historii.

HISTORIA PISANA METODĄ BADAWCZĄ A. CAŁEJ

Zgodnie z metodą tej, „wybitnej uczonej” pisząc moją historię powinienem odrzucić w ocenie zdarzeń ich wagę, proporcje, jakość, cechy możliwe do porównań, uwarunkowania, jedność miejsca i czasu i inne elementy przyjęte w badaniach historycznych. Podstawą mojej interpretacji historii będzie, podobnie jak u A. Całej, wrażliwość moralna i intuicja. One stanowić będą o prawdzie, zaś inna, każdego z was będzie nacjonalizmem i antypolonizmem. Swoją analizę rozpocznę od czasów imperium carów i stwierdzenia prawdy, że ci, od czasów Piotra Wielkiego, otaczali się na swym dworze Niemcami, którzy z biegiem lat stali się znaczną grupą rosyjskiego społeczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o jego warstwy wyższe i średnie. (patrz Yuri Slezkine: „Wiek Żydów” Warszawa 2006 s.131 i dalsze). W czasie rewolucji, kierowanej i finansowanej przez Żydów, razem z inteligencją rosyjską byli mordowani, nieraz w sposób okrutny. Powstałą lukę w strukturze rosyjskiego społeczeństwa wypełnili żydowscy rewolucjoniści.

Liczne spokrewnione z ofiarami rewolucji rodziny w Niemczech boleśnie odczuły rzeź krewnych, osiedlonych w Rosji, rodząc nienawiść do Żydów, zwłaszcza, że w powojennych Niemczech wiele kluczowych pozycji w państwie znalazło się w ich rękach, a rodzima partia komunistyczna, przez nich kierowana, szykowała się do przejęcia władzy. Ta zrodzona nienawiść stworzyła glebę dla, równie okrutnego jak bolszewizm – hitleryzmu. Upraszczając metodą A. Całej, wielkie nieszczęścia ludzkości XX wieku były rozrachunkiem dwóch „wybranych” narodów: Żydów przez Jahve i Niemców przez Boga (Got mit uns brzmiał napis na pasach żołnierzy).

Uruchomiona machina nienawiści zmiażdżyła Austrię, Czechosłowację i obróciła się ku Polsce, dużego skupiska Żydów i ich majątków. Tu napotkała opór. Zubożona przez zabory ludność polska stanęła w obronie swych sąsiadów Żydów ich mienia i życia. Za ten akt odwagi i bohaterstwa przyszło jej drogo zapłacić milionami zabitych, okaleczonych, wypędzonych, zagłodzonych i zubożonych.

Żydzi w dowód wdzięczności za heroiczną obronę ich własności (Ich były kamienice, nasze tylko ulice) dogadali się ze swoimi braćmi Bolszewikami i w czasie ich najazdu w 1939r., wyniszczyli element przywódczy Polaków żyjący na wschodzie kraju . Wspomagali Bolszewików w rabunku ich mienia, a informując najeźdźców o sąsiadach, skazywali setki ich tysięcy na mróz, choroby, głód, cierpienia i śmierć w tajgach Syberii.
Po wojnie, kontynuując ten specyficzny rodzaj wdzięczności, przejęli władzę nad Polakami, wytępili co jeszcze wartościowego wśród ich elit zostało, a resztę przekształcono w niewolników traktując ich dobrotliwie wg zasady: czy się stoi czy się leży dwa tysiące się należy.
Po 1989r postanowili zniewolonemu narodowi przykręcić śrubę. Majątek wypracowany przez powojenne lata przejęli lub sprzedali za bezcen. Część miejscowych skorumpowali, część warunkami zmusili do niewolniczej pracy, a część łaskawie pozostawili na bezrobociu by wobec braku środków ją wykończyć.

Taki obraz historii się objawia stosując metodę A. Całej, polegającej na generalizowaniu, lekceważeniu proporcji, ważności, porównywalności czyli braku warsztatu naukowego. Oczywiście podobnie jak A. Cała zakładem, ze powyższy obraz powstał dzięki mej wrażliwości moralnej. Jeśli A. Cała z nim się nie zgadza to znaczy, że jest nacjonalistką, ziejącą nienawiścią do Polski!

Dr Rudolf Jaworek

Wersja do druku

Włodzimierz Kowalik - 25.08.09 16:09
Panie Doktorze, prawda jest taka że mamy do czynienia z czwartym zaborcą i trzecim okupantem. Musimy się bronić....kulturowo, ekonomicznie, demograficznie...

Arkadiusz Lupiński - 30.07.09 10:16
oto dokończenie tego bardzo interesującego wpisu na e -teatr. pl :

Na tym kończę , szkoda dalej strzępić pióro na coś,czego zmienić nie można w żaden sposób. Jest w necie tysiące takich i znacznie lepszych for.Wstyd tylko i sromota,że pod patronatem Instytutu Teatralnego zezwala się na taki ordynarny i ohydny trolling,na którym oddaje się głos tym,którzy atakują zaciekle Kościół ,Radio Maryja i osoby duchowne. Gdzie liderami ,którzy decydują o tym kto ma być usunięty nie są moderatorzy a osoby szkalujące innych od faszystów i homofobów. Załuje ogromnie,że w tym barze-rabarbarze nie ma miejsca na kulturalne polemiki i intelektualne rozmowy.Szkoda,naprawdę bardzo szkoda.Może jak znajdę kiedyś sposób na renowację tej zapyziałej knajpy chętnie się podzielę z tymi,którym przyszłość tego bufetu leży na sercach. Bo jak narazie ,,leży,, cały bufet ,,na łopatkach,,. Bufet w którym spokokolo w brudnym kitlu podaje na niedomytym talerzu przeterminowane sałatki z jesiotra.


gwoli wyjaśnienia : spokokolo i jesiotr to nicki dwóch (?) największych prowokatorów tego bufetowego forum.

Arkadiusz Lipiński - 30.07.09 10:08
A tymczasem w bufecie e-teatru ,gdzie przybywa trolli jak grzybów po deszczu ,znalazłem dziś taki oto ciekawy wpis :

Postanowiłam dać sobie spokój z tym beznadziejnym,prostackim i chamskim forum, na którym propaguje się dewiacje,kult jednego systemu oraz gdzie przyznaje się słuszność wyłącznie tym ,którzy popierają lewicowy światopogląd. Gdzie kobiety są poniżane bo nie ma płci pięknej,obrażane są osoby związane z teatrem a zmarłe znieważa się pisząc o ich inklinacjach seksualnych zamiast o ich zasługach dla teatru i kultury.Forum w portalu kulturalnym , na którym znieważa się osoby wierzące porównując ich do faszystów jest chyba ewenementem na skalę całego,naszego kraju. Dziwią się tutaj wszyscy,że likwidują TVP Kultura a najbardziej to chyba ci,którzy mają tyle kultury bycia ile brudu za paznokciami.
Dlaczego ani razu jesiotr nie został tu zbanowany za reklamowanie i propagandę lewicowych partii czy kultury homoseksualistów ?Dlaczego pozwala mu się na propagowanie tutaj małżeństw gejów ?Na kulturalnym forum obala się antropologię ,prawo naturalne i dobre obyczaje ?Co to za wolność słowa i wolny kraj,w którym lewicowi geje i ateiści dyktują warunki : co i kto o czym będzie pisał na forum ?
Oburzona byłam na przemianowanie forum na bufet ale teraz przyznaję wam-moderatorom rację. Tylko w obskurnym bufecie ,w którym śmierdzi zgniłymi jajami tacy jak jesiotr i spokokolo czują się najlepiej.Bo forum naprawdę kulturalne ich przerasta .Za dużo tam byłoby kultury, grzecznosciowych zwrotów i gestów i tco gorsza (!) trzeba byłoby pisać prawdę a to przecież takie niewygodne i nudne .Kiedy wszyscy zaś piszą grzecznie ,bez obelg ,zniewag i przekleństw a przede wszystkim nazywają wszystko po imieniu robi się nieciekawie.Wtedy do akcji wkraczają trolle , tak trolle.Widać gołym okiem,że moderator tego bufetu nie zna jeszcze tego terminu albo po prostu pozwala im na trolling aby ubarwić bufet w antykulturalne treści.Dlaczego tak się dzieje ? tego chyba nigdy się nie dowiem ale przypuszczam,że bez trolli ten bufet umarłby śmiercią naturalną , bo ,,nic by się na nim nie działo,, a poza tym nie można byłoby kogoś zablokować czy wykreślić.Jedna z forumowiczek bezskutecznie prosiła o zamieszczenie regulaminu ; i cóż : regulamin jest znany tylko moderatorom bo gdyby go ogłosić publicznie w bufecie okazało by się ,że ponad połowa uczestników narusza normy i zasady etyczne (!) i dobrego wychowania.
......................

Artur Senekowski - 20.07.09 9:37
Kilka dni temu wyczytałem informację,że podjęto kroki do likwidacji niektórych kanałów TVP.Rzekomo telewizja publiczna jest tak uboga,że pozbawia nas kanału :HISTORIA,POLONIA i KULTURA (!).Metoda zaiste niczym z czasów okupacji: zabierzcie społeczeństwu kulturę,zamknijcie okna na świat i niszczcie jego historię a przestanie owo społeczeństwo istnieć. Bez jednego strzału,fizycznej przemocy i szalejącego terroru.Zastanawiające jest to ,że na programy o miernym poziomie czy pseudorozrywkowe ,występy Dodopodobnych ,,artystów,, pieniądze są a na wartościowe programy historyczne czy kulturalne -brakuje.Czy zostaniemy od 1 września skazani na TVP ,która będzie przypominać przeciętną programowo TVN albo kiczowaty Polsat ?Ongiś,kiedy w telewizji były zaledwie dwa (!) programy :1 i 2 były na pewnym poziomie ; i nikomu nie wadził magazyn Pegaz czy czwartkowa Kobra nie mówiąc o coponiedziałkowej premierze Teatru Telewizji.W niedzielę były filmy familijne i Kabaret Starszych Panów a w tygodniu prof. Zin snuł opowieści o polskiej historii okraszając swe wypowiedzi ilustracjami ,,na żywo,, rysowanymi przed telewidzami.Dzisiaj,kiedy mamy tyle możliwości aby wreszcie pokazać nieznane kulisy historii naszego kraju ,kiedy możemy zobaczyć co słychać na krajowej scenie teatralnej,kiedy możemy dotrzeć z głosem i obrazem z Polski do rzeszy Polaków na emigracji -zamyka się te właśnie kanały telewizyjne . Czy naprawdę nic nie można zrobić aby właśnie te kanały,zwłaszcza humanistyczne nie zniknęły z wizji ?TVP od dawna boryka się z problemami finansowymi choć zyski z reklam i telenowel oraz paru seriali,niektórych nawet udanych były na tyle duże ,że firma zafundowała sobie nowy,okazały gmach w stolicy. Czy wszystko musi się odbywać kosztem Nas,widzów ?Mamy prawo do wyboru kanału telewizyjnego ale powinniśmy również mieć jakiś udział w decydowaniu o profilu programowym. Chyba,że TVP nie jest telewizją publiczną a na usługach tych,którzy postawili sobie za cel powrót do czasów ,kiedy historię tendencyjnie zakłamywano a kulturą nazywano potańcówki w remizach strażackich.Degrengolada ma to do siebie,że lubi się rozprzestrzeniać niczym świńska grypa.Czas na wynalezienie szczepionki bo grozi nam epidemia .Aż strach się bać -czego ?

jurek - 17.07.09 21:49
Niewiele jest tu do dodania.Coś w tych synach "narodu wybranego" musi być nie tak, skoro narazili się chyba całej Europie: od Hiszpanii, przez Francję i Niemcy po Rosję. Prześladowania nie biorą się z niczego. W każdym razie ja w to nie wierzę. Ciekawa jest teza R. Ziemkiewicza zawarta w "Walcu stulecia", że to bankierzy mieli interes w zniszczeniu Rosji i sfinansowali bolszewicki pucz. Hekatomba ofiar /"holokaust x 10 - 20/ to "dzieło" zezwierzęconego motłochu /w mundurach i bez/ działającego pod "światłym kierownictwem" bolszewików - chyba w 90% Żydów. Hitler o tym wiedział i być może chciał się "podlizać" Stalinowi. Jakoś dziwnie "holokaust" zaczął się "na dobre" ,gdy Niemcy zaczęli brać w skórę. Jednak uderzając prewencyjnie zniweczył jego plan"wyzwolenia" całej Europy. A tak kończąc, to "judejczykowie" zachowują się w myśl sentencji - "Jakież dobrodziejstwo ci uczyniłem, że mnie tak nienawidzisz?" - tak winniśmy pytać.

Arkadiusz Lupiński - 17.07.09 8:49
Niedawno znów zajrzałem na forum e-teatr.pl ,który teraz został przemianowany na bufet. Od mojej ostatniej wizyty nic się tam nie zmieniło,ba ! nawet się pogorszyło. Nadal prym tam wiodą niejacy : spokokolo i jesiotr a wtóruje im salieri i sekret. Bodajże jeden forumowicz podpisuje się z nazwiska raz po raz jest równieź atakowany przez ,,młodych gniewnych,,. Ostatnio po raz kolejny moderatorzy owego forum ugięli się pod naciskiem w/w ,którzy po raz kolejny zarzucili szerzenie nienawiści i jednowyznaniowości. A o co poszło ? O obronę czci kobiecej i szkalowanie po raz n-ty religii katolickiej. Konkluzja pełna wulgaryzmów i prostackiego,prymitywnego języka spokokola była jedna : NIE MA PŁCI PIĘKNEJ,JEST TYLKO PŁEĆ a jesiotr dodał : TO PRAWACTWO I OBRZYDLIWA PROWOKACJA TAK DZIELIĆ LUDZI NA KOBIETY I MĘŻCZYZN.Posypały się wyzwiska niegodne aby je tutaj zacytować.Efekt był do przewidzenia: kilka wpisów spokokola zostało skreślonych ale obrońcy naszej ojczystej wiary i kobiet zostali zablokowani na 24 godziny. Ostrzeżenie,aby się nie ważyli w przyszłości bronić kobietyBO CZYM ONE SIĘ RÓŻNIĄ OD NAS ?jak filozofował jesiotr. Jesiotr to w ogóle osobliwa postać w tym bufecie-broni praw gejów,popiera lewicę,odcina się od wszystkiego co jest polskie i zgodne z czystym,moralnym sumieniem.Aborcja i eutanazja to dla niego niezbywalne prawa człowieka.Do jakiej szkoły chodził ten człowiek,który ma poglądy tak diametralnie różne od tych,które przyjęły się w naszej,polskiej tradycji i kulturze czy nawet codziennych obyczajach? Świat się zmienia-to prawda ale żeby pocałunek w dłoń kobiety nazywać,,obślinianiem łap,, to już zakrawa na upadek pewnej epoki dobrego tonu.I jeszcze na marginesie choć temat raczej się nadaje do osobnego potraktowania. Całe tygodnie na portalu e-teatr opłakiwano zmarłą niedawno tasncerkę Pinę Bausch.Kiedy jeden z zablokowanych forumowiczów wspomniał o równie wybitnym polskim choreografie i tancerzu Witoldzie Grucy -został natychmiast napiętnowany i wyszydzony przez jesiotra.SWOJACTWO,CO TO ZNACZY ? DOBRE PO POLSKIE ? CO ZA OHYDNE HASŁO grzmiał na łamach bufetu. Zastanawiam się ,kto jest moderatorem tego bufetu,w którym podaje się od długiego czasu nieświeże dania,po ktorych można dostać rozstroju żołądka ?Może cały portal trzeba przemianować na E-TEATR NIEPOLSKI PORTAL TEATRALNY ?
Bo to co polskie- w bufecie albo się obśmiewa albo obraża a moderatorzy tolerują to jakby się nic nie stało.A może jednym z moderatorów jest właśnie prowokator jesiotr ?

Wszystkich komentarzy: (6)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

20 Października 1773 roku
Urodził się Adam Naruszewicz, jezuita, polski pisarz (zm. 1796)


20 Października 1921 roku
Rada Ambasadorów Ligi Narodów podjęła decyzję o podziale Górnego Śląska.


Zobacz więcej