Sobota 14 Grudnia 2019r. - 348 dz. roku,  Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 11.11.08 - 13:22     Czytano: [2427]

Dział: Nasze zdrowie

Dwudziestolecie Obrońców Życia
20. rocznica założenia Sekcji Obrony Życia w Polskim Towarzystwie Lekarskim

W dniu 11 Listopada 2008 roku minie 20. rocznica założenia Sekcji Obrony Życia w Polskim Towarzystwie Lekarskim.

Zjazd Założycielski Sekcji Obrony Życia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego odbył się w piątek 11 Listopada 1988 roku w Warszawie przy ulicy Stołecznej (dziś Księdza Jerzego Popiełuszki) 17 w mieszkaniu lekarza specjalisty położnika i ginekologa Jana Eugeniusza Malinowskiego, jej pomysłodawcy, założyciela i przewodniczącego, która w dniu 12 Stycznia 1993 roku w Klubie Lekarza w Warszawie przekształciła się w Towarzystwo Lekarzy Polskich.

Celem Sekcji Obrony Życia PTL było i jest (Towarzystwa Lekarzy Polskich) przywrócenie ducha przysięgi Hipokratesa.
Sekcja Obrony Życia (1988-1993) PTL i Towarzystwo Lekarzy Polskich współpracuje z wszystkimi, którzy w pełni uznają Deklarację Obrońców Życia. Pod patronatem Sekcji Obrony Życia PTL do roku 1993 a od roku 1993 Towarzystwa Lekarzy Polskich działają Komisja Wspólna Obrońców Życia, Polska Unia Obrońców Życia i Partia Wspierająca Rodziny.

Komisja Wspólna Obrońców Życia została powołana do życia w dniu 10 Marca 1990 roku w dużej sali wykładowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie przez pierwszy krajowy Zjazd Przedstawicieli Organizacji broniących życia każdego człowieka od chwili jego poczęcia się do jego naturalnej śmierci, który uchwalił Deklarację Obrońców Życia i skupiła osoby świeckie i duchowne kierujące organizacjami statutowymi i niestatutowymi, które uznają Deklarację Obrońców Życia.

Celem Komisji Wspólnej Obrońców Życia było i jest zjednoczenie wszystkich ruchów, stowarzyszeń, stronnictw i partii politycznych, które mają w swoich statutach lub innych dokumentach obronę każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Polska Unia Obrońców Życia jest stowarzyszeniem członków i pracowników różnych organizacji i instytucji oraz osób niezrzeszonych, które powstało w dniu 3 Maja 1991 roku w dużej sali wykładowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie w celu zjednoczenia całego Narodu Polskiego w obronie życia i zdrowia człowieka i rodziny.

Partia Wspierająca Rodziny zawiązała się w dniu 11 grudnia 1993 roku w kościele parafialnym Świętego Zygmunta w Warszawie w celu zniesienia ustaw godzących w dobro moralne rodziny i wprowadzenia takich, które przywracają rodzinie jej godność i właściwe miejsce w życiu społeczeństwa, a każdemu człowiekowi od chwili poczęcia zapewniają osobowość prawną (Informator o katolickich ruchach i organizacjach pro-rodzinnych w Polsce, Instytut Studiów nad Rodziną ATK, Łomianki 1994).

Deklaracja Obrońców Życia została uchwalona w dniu 10 Marca 1990 roku z inicjatywy przewodniczącego Sekcji Obrony Życia PTL Jana Eugeniusza Malinowskiego i ostatnio opublikowana przez Polsko-Polonijną Gazetę Internetową KWORUM (www.kworum.com.pl) w dziale NASZE ZDROWIE w dniu 10 Marca 2007 roku i tygodnik NASZA POLSKA w dniu 13 marca 2007 roku.

Deklarację Obrońców Życia uznały ostatnio polsko-polonijna partia polityczna Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska, Polsko-Polonijna Fundacja Narodu Polskiego ORZEŁ BIAŁY i Akademia Polonijna w Częstochowie.

W dniu 3 kwietnia 2001 roku w sali obrad plenarnych Senatu RP odbyła się konferencja „Współczesne problemy bioetyki w obszarze regulacji prawnych” zorganizowana przez Komisję Nauki i Edukacji Narodowej Senatu RP, która zaprosiła Przewodniczącego Towarzystwa Lekarzy Polskich i przewodniczący Towarzystwa Lekarzy Polskich Jan Eugeniusz Malinowski również tam „Wyraził zaniepokojenie brakiem jednoznaczności postaw wobec podstawowych wartości etycznych.” (ISNN 83-86065-19-2)

Jednak nadal wierzymy, że całe Polskie Towarzystwo Lekarskie (1951) w tym Towarzystwo Lekarskie Warszawskie (1820) oraz wszystkie specjalistyczne towarzystwa lekarskie uznają ducha przysięgi Hipokratesa.
Członkami Towarzystwa Lekarzy Polskich byli rektorzy Akademii Medycznej w Warszawie Bolesław Górnicki (1909-1998), wcześniej rektor Pomorskiej Akademii Medycznej (Szczecin) i Jan Nielubowicz (1915-2000), patron Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Pod patronatem Towarzystwa Lekarzy Polskich odbywają się międzynarodowe sympozja, zjazdy i kongresy naukowe.

Lekarz Marian Lech Malinowski
dyrektor Banku Informacji Polskiej Unii Obrońców Życia

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

14 Grudnia 1995 roku
Podpisano układ w Dayton kończący wojnę w byłej Jugosławii.


14 Grudnia 1989 roku
Zmarł Andriej Sacharow, rosyjski fizyk, dysydent (ur. 1921)


Zobacz więcej