Wtorek 20 Października 2020r. - 293 dz. roku,  Imieniny: Ireny, Kleopatry

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 22.06.08 - 19:51     Czytano: [2470]

Dział: Nasze zdrowie

KOALICJA zaprasza na konferencję

KOALICJA "POLSKA WOLNA OD GMO" zaprasza na konferencję prasową "Stanowisko Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie rządowych zmian do Ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006 r."

Konferencja odbędzie się 24.06. 2008 r. o godz. 14.00 w Centrum Prasowym PAP w Warszawie, ul. Bracka 6/8.

W związku z zapowiedzią rozpatrywania przez Sejm RP przedłożenia Rady Ministrów, dotyczącego projektu zmian do ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006 r., zmierzającego do dalszego odsunięcia w czasie terminu wejścia w życie zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanych surowców paszowych (art. 15 ust.1 p.4 przedmiotowej ustawy), Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” wyraża swój sprzeciw do zamierzonego wydłużenia okresu wprowadzenia ustawowego zakazu stosowania pasz GMO.

Na konferencji prasowej zaprezentowane zostaną opinie i stanowiska członków Koalicji świadczące o konieczności zachowania ważności istniejących zapisów ustawowych oraz skłonienia Rządu RP do niezwłocznego wydania odpowiednich rozporządzeń oraz ścisłych instrukcji dla Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Służby Celnej w celu pełnego wyegzekwowania przedmiotowego zakazu z dniem 11 sierpnia 2008 r., a więc po upływie dwuletniego vacatio legis, który ustawodawca przeznaczył importerom i użytkownikom pasz dla pełnego wycofania komponentów transgenicznych z żywienia zwierząt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Równocześnie zaprezentowane zostaną:

1. Tekst apelu do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy w przypadku jej uchwalenia przez Parlament RP.

2. Tekst pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie regulacji prawnych dopuszczających stosowanie Organizmów Genetycznie Modyfikowanych w Żywności i Żywieniu zwierząt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za niezgodne z Konstytucją RP.

3. Dokumenty i opinie świadczące o nieprawidłowościach w regulacjach prawnych oraz metodach zatwierdzania GMO przez Komisję Europejską oraz nielegalnym lobbingu, w tym korupcji naukowej towarzyszącej propagowaniu zastosowań Żywności, pasz i upraw roślin genetycznie modyfikowanych na terytorium RP.

4. Książka prof. Stanisława Wiąckowskiego - członka Komisji Sterującej Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” pt. "Genetycznie Modyfikowane Organizmy. Obietnice i Fakty."

Zapraszamy do udziału w konferencji i dyskusji.

Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” w imieniu Komisji Sterującej
Paweł Połaniecki

Szczegółowe informacje:
Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO"
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 48 lok. 153
tel. 22 654 45 93, fax 22 654 45 92
www.polska-wolna-od-gmo.org

(oprac. ZS)

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

20 Października 1773 roku
Urodził się Adam Naruszewicz, jezuita, polski pisarz (zm. 1796)


20 Października 1677 roku
Urodził się Stanisław Leszczyński, król polski w latach 1704–09.


Zobacz więcej