Piątek 14 Sierpnia 2020r. - 227 dz. roku,  Imieniny: Alfreda, Maksymiliana

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 11.04.08 - 13:53     Czytano: [2650]

CBOS zbadał

Blisko połowa dorosłych Polaków (48%) ma w domu dostęp do internetu. Ponad połowa (57%) ma w domu komputer - wynika z badania "Polacy w sieci" przeprowadzonego przez CBOS.

Od ubiegłego roku grupa osób, które mają w domu komputer zwiększyła się o 6 pkt. proc. Prawie o jeden punkt więcej niż przed rokiem jest tych, którzy korzystają z internetu. Obecnie jest to 44% osób w wieku powyżej 18 lat. W ostatnim roku odsetek osób mogących korzystać z internetu w domu wzrósł o 8 punktów - podał CBOS.

Prawie dwie piąte dorosłych Polaków (39%) używa e-maila. Co czwarty z nich sprawdza pocztę codziennie. Jedna piąta respondentów (21%), czyli blisko połowa internautów, zarejestrowała się w jakimś portalu społecznościowym np. Nasza-klasa, MySpace lub podobnym.

Jak wynika z badania, użytkownicy tych portali najczęściej chcą odnawiać dawne znajomości, nawiązać kontakty, słuchać muzyki, oglądać filmy lub zdjęcia, czytać teksty.

Od ubiegłego roku przybyło osób robiących zakupy przez internet. W lutym br. 15% ogółu dorosłych kupiło coś w sieci. Najczęściej były to książki lub płyty, a także sprzęt elektroniczny oraz odzież i obuwie.

Rośnie również liczba połączeń telefonicznych za pośrednictwem sieci. Blisko dwie piąte dorosłych internautów (17%) wszystkich respondentów) w marcu prowadziło przez internet rozmowy telefoniczne, korzystając z komunikatorów takich jak np. Skype.

Jak napisali w raporcie z badań analitycy CBOS, szybki i systematyczny rozwój internetu ma dwa wymiary: ilościowy i jakościowy.

"Z jednej strony obserwujemy wzrost liczby użytkowników i rozszerzanie się populacji internautów na grupy społeczne dotychczas nieobecne w sieci. Z drugiej, poszerza się katalog działań, które można w sieci wykonywać. Stała się ona powszechnym kanałem dostępu do dóbr i usług, a także miejscem działalności artystycznej i dziennikarskiej" - czytamy w badaniu CBOS.

W raporcie z badań analitycy podkreślili, że szybko powiększają się społeczności wirtualne, a ich uczestnicy to już nie tylko młodzież.

"Analizując wyniki należy pamiętać, że internauci to zwykle ludzie młodzi, natomiast badanie zostało zrealizowane na próbie reprezentatywnej dla dorosłej ludności Polski. Nie opisuje ono zachowań wszystkich internautów, lecz jedynie tych, którzy ukończyli osiemnaście lat" - napisano w komunikacie.

Większość respondentów CBOS (61%) ma w gospodarstwie domowym telewizję kablową lub satelitarną. Po kilku latach stagnacji, w ciągu ostatniego roku dostęp do kanałów oferowanych przez sieci kablowe względnie dostawców TV satelitarnej wyraźnie się zwiększył - oceniają analitycy CBOS.

Podkreślili oni, że wyposażenie gospodarstw domowych w komputery i dostęp do internetu jest związane z wykształceniem i sytuacją materialną, a także wiekiem respondentów.

Wraz ze wzrostem wykształcenia i poprawą warunków materialnych rośnie prawdopodobieństwo, że gospodarstwo domowe jest wyposażone w tego rodzaju urządzenia. Badani w wieku do 55 lat w przeciwieństwie do osób starszych w większości mają komputer i dostęp do internetu.

Im lepsze wykształcenie, tym większe prawdopodobieństwo, że respondent korzysta z sieci. Osoby ze średnim i wyższym wykształceniem w większości są użytkownikami internetu, natomiast pozostali najczęściej nie mają z nim styczności.

Niemal wszyscy użytkownicy poczty elektronicznej (36% ogółu dorosłych) korzystają z niej w kontaktach prywatnych. W sprawach służbowych używa e-maila co trzeci internauta (16%). W ciągu ostatnich dwóch lat liczba ludzi posługujących się pocztą elektroniczną w pracy prawie się nie zmieniła.

Badanie CBOS realizowane było w dniach 7-10 marca na reprezentatywnej (1205 osób) próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

WirtualneMedia

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

14 Sierpnia 1941 roku
Zmarł Maksymilian Maria Kolbe, polski franciszkanin, święty, zamordowany w obozie Auschwitz przez Niemców (ur. 1894)


14 Sierpnia 1938 roku
Urodziła się Beata Tyszkiewicz, polska aktorka filmowa ("Lalka", "Marysia i Napoleon").


Zobacz więcej