Niedziela 25 Października 2020r. - 299 dz. roku,  Imieniny: Ingi, Maurycego

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 28.03.08 - 9:59     Czytano: [2400]

Dział: Nasze zdrowie

Zdrowie do...komisji

Sejm skierował w czwartek do dalszych prac w komisji zdrowia projekty ustaw reformujące system ochrony zdrowia zgłoszone przez posłów PO, nie zgadzając się na wnioski o ich odrzucenie w pierwszym czytaniu zgłoszone w środę. Odrzucone zostały natomiast projekty wniesione przez PiS i LiD.

Do dalszych prac w sejmowej komisji zdrowia trafiły projekty, które mają - zdaniem PO - zreformować system ochrony zdrowia: o przekształceniu zakładów opieki zdrowotnej (zoz) w spółki prawa handlowego, o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, a także o konsultantach krajowych i wojewódzkich, o szczególnych uprawnieniach pracowników medycznych oraz o akredytacji w ochronie zdrowia. Odrzucenia tych projektów chcieli posłowie PiS.

Dwa rodzaje dodatkowych ubezpieczeń

Projekt ustawy o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych stwarza dwa rodzaje dodatkowych ubezpieczeń - komplementarne i suplementarne. Pacjent będzie płacił obowiązkową składkę do NFZ, a jednocześnie będzie mógł wykupić dodatkową polisę.

Z kolei projekt ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wprowadza możliwość przekształcana zoz-ów w spółki prawa handlowego, z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółkę akcyjną (do tej pory było to możliwe, ale dopiero po likwidacji placówki).

Projekt ustawy o prawach pacjenta przewiduje powstanie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta. Obok oczywistych praw do udzielenia pacjentom świadczenia w stanie nagłego zagrożenia zdrowia czy porodu, w projekcie zapisano prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonego do nich dostępu - do "rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń".

Praca na dyżurach oraz w godzinach nadliczbowych.

Natomiast projekt ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników medycznych zawiera m.in. propozycję wydłużenia czasu pracy osób zatrudnionych w zoz-ach, określa maksymalną długość pracy na dyżurach oraz liczbę godzin nadliczbowych.

Projekt ustawy o konsultantach krajowych i wojewódzkich reguluje zasady ich powoływania i odwoływania oraz zadania, które mają wykonywać.

Z kolei projekt ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia reguluje możliwość wystąpienia przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z wnioskiem o potwierdzenie spełniania określonych standardów ich udzielania. Potwierdzenie ma wydawać minister zdrowia, na wniosek Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu.

Posłowie skierowali do komisji także projekt przepisów wprowadzających rozwiązania, które pozwolą na wejście w życie powyższych ustaw.

Siedem projektów rządowych

Siedem z 11 projektów, którymi Sejm zajmował się w środę, przygotował rząd, ale zostały one wniesione jako projekty poselskie PO. Trzy - o przekształcaniu zoz-ów w spółki, podniesieniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwiększeniu wynagrodzeń terapeutów uzależnień - zaproponował LiD, jeden, również dotyczący podniesienia składki, był autorstwa PiS.

Projekt PiS zakładał, że składka miałaby wynosić 13 proc.; LiD chciał, by było to 12 proc. Projekt LiD dotyczący zoz-ów przewidywał możliwość przekształcania szpitali w spółki użyteczności publicznej działające w oparciu o kodeks spółek handlowych, z pewnymi odrębnościami. Od projektu PO odróżniał go m.in. pakiet udziałów pozostających w rękach podmiotów publicznych: LiD przewidywał, że musi być to przynajmniej 75 proc., podczas gdy w projekcie PO jest to 51 proc.

(PAP/Gazeta Prawna)

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

25 Października 1924 roku
W warszawskiej katedrze św. Jana złożono sprowadzone ze Szwajcarii prochy Henryka Sienkiewicza.


25 Października 1825 roku
Urodził się Johann Strauss młodszy, kompozytor; ("Zemsta nietoperza", "Wino, kobieta i śpiew") (zm. 1899)


Zobacz więcej