Piątek 14 Sierpnia 2020r. - 227 dz. roku,  Imieniny: Alfreda, Maksymiliana

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 28.03.08 - 9:59     Czytano: [2385]

Dział: Nasze zdrowie

Zdrowie do...komisji

Sejm skierował w czwartek do dalszych prac w komisji zdrowia projekty ustaw reformujące system ochrony zdrowia zgłoszone przez posłów PO, nie zgadzając się na wnioski o ich odrzucenie w pierwszym czytaniu zgłoszone w środę. Odrzucone zostały natomiast projekty wniesione przez PiS i LiD.

Do dalszych prac w sejmowej komisji zdrowia trafiły projekty, które mają - zdaniem PO - zreformować system ochrony zdrowia: o przekształceniu zakładów opieki zdrowotnej (zoz) w spółki prawa handlowego, o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, a także o konsultantach krajowych i wojewódzkich, o szczególnych uprawnieniach pracowników medycznych oraz o akredytacji w ochronie zdrowia. Odrzucenia tych projektów chcieli posłowie PiS.

Dwa rodzaje dodatkowych ubezpieczeń

Projekt ustawy o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych stwarza dwa rodzaje dodatkowych ubezpieczeń - komplementarne i suplementarne. Pacjent będzie płacił obowiązkową składkę do NFZ, a jednocześnie będzie mógł wykupić dodatkową polisę.

Z kolei projekt ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wprowadza możliwość przekształcana zoz-ów w spółki prawa handlowego, z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółkę akcyjną (do tej pory było to możliwe, ale dopiero po likwidacji placówki).

Projekt ustawy o prawach pacjenta przewiduje powstanie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta. Obok oczywistych praw do udzielenia pacjentom świadczenia w stanie nagłego zagrożenia zdrowia czy porodu, w projekcie zapisano prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonego do nich dostępu - do "rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń".

Praca na dyżurach oraz w godzinach nadliczbowych.

Natomiast projekt ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników medycznych zawiera m.in. propozycję wydłużenia czasu pracy osób zatrudnionych w zoz-ach, określa maksymalną długość pracy na dyżurach oraz liczbę godzin nadliczbowych.

Projekt ustawy o konsultantach krajowych i wojewódzkich reguluje zasady ich powoływania i odwoływania oraz zadania, które mają wykonywać.

Z kolei projekt ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia reguluje możliwość wystąpienia przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z wnioskiem o potwierdzenie spełniania określonych standardów ich udzielania. Potwierdzenie ma wydawać minister zdrowia, na wniosek Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu.

Posłowie skierowali do komisji także projekt przepisów wprowadzających rozwiązania, które pozwolą na wejście w życie powyższych ustaw.

Siedem projektów rządowych

Siedem z 11 projektów, którymi Sejm zajmował się w środę, przygotował rząd, ale zostały one wniesione jako projekty poselskie PO. Trzy - o przekształcaniu zoz-ów w spółki, podniesieniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwiększeniu wynagrodzeń terapeutów uzależnień - zaproponował LiD, jeden, również dotyczący podniesienia składki, był autorstwa PiS.

Projekt PiS zakładał, że składka miałaby wynosić 13 proc.; LiD chciał, by było to 12 proc. Projekt LiD dotyczący zoz-ów przewidywał możliwość przekształcania szpitali w spółki użyteczności publicznej działające w oparciu o kodeks spółek handlowych, z pewnymi odrębnościami. Od projektu PO odróżniał go m.in. pakiet udziałów pozostających w rękach podmiotów publicznych: LiD przewidywał, że musi być to przynajmniej 75 proc., podczas gdy w projekcie PO jest to 51 proc.

(PAP/Gazeta Prawna)

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

14 Sierpnia 1980 roku
Początek strajków na Wybrzeżu. Stanęła Stocznia Gdańska.


14 Sierpnia 1919 roku
Wybuchł strajk 140 tys. polskich robotników na Górnym Śląsku, poprzedzający wybuch zbrojnego powstania


Zobacz więcej